Dagens EKIMlektion 13 juli

LEKTION 194

Jag lägger framtiden i Guds Händer.

1. Dagens tankegång tar ännu ett steg mot en snabb frälsning, och

ett gigantiskt steg är det förvisso! Så stort är avståndet som det

omfattar, att det för dig nästan ända fram till Himlen, med målet

i sikte och hindren bakom dig. Din fot har nått ängarna som välkomnar

dig till Himlens port; fridens lugna plats där du med

visshet inväntar Guds sista steg. Så långt från jorden vi har

kommit nu! Så nära vi är vårt mål! Så kort resan är som fortfarande

återstår!

2. Acceptera dagens tankegång, och du har lämnat bakom dig all

ängslan, helvetets alla avgrunder, depressionens stora mörker,

tankarna på synd, och förödelsen som skulden förde med sig.

Acceptera dagens tankegång, och du har befriat världen från all

fångenskap genom att lossa de tunga kedjor som håller porten till

friheten låst. Du är räddad, och din frälsning blir således den

gåva du ger till världen, eftersom du har tagit emot den.

3. Inte ett enda ögonblick känns någon depression, upplevs

någon smärta eller varseblivs någon förlust. Inte ett enda ögonblick

kan sorgen sättas på en tron och trofast dyrkas. Inte ett

enda ögonblick kan man ens dö. Och på så sätt blir varje ögonblick

som i förbigående ges till Gud, och där du redan har givit

Honom nästa, en stund av befrielse för dig från bedrövelse,

smärta och till och med från själva döden.

4. Gud håller din framtid i Sina Händer liksom ditt förgångna

och nuet. De är ett för Honom, och därför skall de vara ett för

dig. Men i den här världen tycks tidens gång fortfarande verklig.

Och därför ombeds du inte att förstå den brist på följd som faktiskt

finns i tiden. Du ombeds bara att släppa framtiden, och

lägga den i Guds Händer. Och genom din upplevelse kommer

du att förstå att du även lagt det förgångna och nuet i Hans Händer,

eftersom det förgångna inte längre kommer att straffa dig,

och fruktan för framtiden nu kommer att vara meningslös.

5. Befria framtiden. För det förgångna är borta, och det som är

nuet, befriat från sitt arv av sorg och förtvivlan, av smärta och

förlust, blir det ögonblick då tiden slipper undan illusionernas

slaveri i vilket den går sin obarmhärtiga, oundvikliga gång. Då

omvandlas varje ögonblick som var slav under tiden till ett heligt

ögonblick, i vilket ljuset som hölls gömt i Guds Son befrias för att

välsigna världen. Nu är han fri, och all hans härlighet lyser över

en värld som befriats tillsammans med honom för att dela hans

helighet.

6. Om du kan se dagens lektion som den befrielse den verkligen

är, kommer du inte att tveka att konsekvent anstränga dig så

mycket du kan för att göra den till en del av dig. När den blir en

tanke som styr ditt sinne, en vana i din problemlösningsrepertoar,

ett sätt att snabbt reagera på frestelse, utsträcker du det du

har lärt dig till världen. Och allteftersom du lär dig att se frälsningen

i allt, så kommer världen att varsebli att den är räddad.

7. Vilken oro kan ansätta den som lägger sin framtid i Guds

kärleksfulla Händer? Vad kan han drabbas av? Vad kan orsaka

honom smärta eller ge honom upplevelsen av förlust? Vad kan

han frukta? Och vad kan han se på med annat än kärlek? För

han som har undkommit all rädsla för framtida smärta har funnit

vägen till frid i nuet, och visshet om en omsorg som världen aldrig

kan hota. Han är säker på att hans varseblivning kan vara

felaktig, men aldrig kommer att sakna rättelse. Det står honom

fritt att välja igen när han har blivit vilseledd; att ändra sitt sinne

när han har gjort misstag.

8. Lägg således din framtid i Guds Händer. För på så sätt ber du

att minnet av Honom skall komma tillbaka, och ersätta alla dina

tankar på synd och ondska med kärlekens sanning. Tror du kanske

att världen inte skulle vinna på detta, och att varje levande

väsen inte skulle svara med en helad varseblivning? Den som

överlämnar sig åt Gud har också lagt världen i de Händer till

vilka han själv har vänt sig för att få tröst och trygghet. Han lägger

världens sjuka illusioner åt sidan tillsammans med sina egna,

och erbjuder båda frid.

9. Nu är vi förvisso räddade. För i Guds Händer vilar vi obekymrade,

säkra på att endast gott kan komma till oss. Om vi

glömmer, kommer vi varsamt att lugnas. Om vi accepterar en

oförsonlig tanke, kommer den snart att ersättas av kärlekens återspegling.

Och om vi frestas att attackera, kommer vi att vända

oss till Honom Som vakar över vår vila för att Han skall göra det

val åt oss som lämnar frestelsen långt bakom sig. Världen är inte

längre vår fiende, för vi har valt att vara dess Vän.

Lämna ett svar