Dagens EKIMlektion 5 april

LEKTION 95

Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare.

1. Dagens tankegång beskriver dig precis som Gud skapade dig.

Du är ett i dig själv, och ett med Honom. Hela skapelsens enhet

är din. Din fullkomliga enhet gör att en förändring i dig är omöjlig.

Du accepterar inte detta, och du kan inte inse att det måste

vara så, bara därför att du tror att du redan har förändrat dig

själv.

2. Du ser dig själv som en löjlig parodi på Guds skapelse; svag,

illvillig, ful och syndig, eländig och plågad av smärta. Detta är

din version av dig själv; ett själv uppdelat i många delar som bekämpar

varandra, åtskilt från Gud och nödtorftigt sammanhållet

av sin oberäknelige och nyckfulle upphovsman, som du ber till.

Han hör inte dina böner, för han är döv. Han ser inte ettheten i

dig, för han är blind. Han förstår inte att du är Guds Son, för han

är vettlös, och förstår ingenting.

3. I dag skall vi göra ett försök att enbart vara medvetna om det

som kan höra och se, och det som är fullkomligt förnuftigt. Målet

för våra övningar skall återigen vara att nå ditt enda Själv Som

är förenat med Sin Skapare. Med tålamod och hopp försöker vi i

dag igen.

4. På det stadium av inlärningen som du just nu befinner dig är

det speciellt fördelaktigt att använda de första fem minuterna av

varje vaken timme till att öva dagens tankegång. Det är svårt att

i detta läge inte låta ditt sinne vandra, om det övar länge. Du har

säkerligen insett detta vid det här laget. Du har sett hur stor din

brist på mental disciplin är, och hur mycket ditt sinne behöver

träning. Du måste vara medveten om detta, för det är förvisso ett

hinder för dina framsteg.

5. Många men kortare övningsstunder har andra fördelar för

dig just nu. Förutom att du inser hur svårt det är att bevara

uppmärksamheten under en längre tid, måste du också ha lagt

märke till att du har en benägenhet att glömma ditt syfte under

långa stunder, om du inte ofta påminns om det. Du klarar

ofta inte av att komma ihåg de korta tillämpningarna av

dagens tankegång, och det har ännu inte blivit en vana för dig

att använda tankegången som en automatisk reaktion på frestelse.

6. Vid den här tidpunkten är det alltså nödvändigt för dig att ha

en struktur som är så utformad att den inkluderar många påminnelser

om ditt mål, och regelbundna försök att nå det. Regelbundna

tider är inte det bästa tänkbara krav som kan ställas på

den fördelaktigaste formen för att öva sig i frälsning. Men det är

till fördel för dem vars motivation inte är konstant, och som har

ett starkt motstånd mot att lära sig.

7. Vi kommer därför att under en tid hålla oss till dessa femminuter-

i-timmen övningsstunderna, och uppmanar dig enträget

att utelämna så få som möjligt. Att använda de första fem minuterna

av varje timme kommer att vara till särskilt stor hjälp,

eftersom det för in en fastare struktur. Använd emellertid inte

dina avsteg från detta tidsschema som en ursäkt för att inte

återgå till det igen så snart du kan. Det kan mycket väl vara

frestande att se dagen som förlorad eftersom du redan har misslyckats

med att göra det som begärs. Detta bör emellertid enbart

förstås för vad det är; en vägran att låta ditt misstag bli rättat, och

en ovillighet att försöka igen.

8. Den Helige Ande försenas inte i Sin undervisning på grund av

dina misstag. Han kan bara hållas tillbaka av din ovillighet att

släppa dem. Låt oss därför besluta att i synnerhet under den

närmaste veckan eller så vara villiga att förlåta oss själva för vår

brist på uthållighet, och för våra misslyckanden med att följa instruktionerna

för att öva dagens tankegång. Denna fördragsamhet

med svaghet kommer att göra det möjligt för oss att förbise

den i stället för att ge den makt att fördröja vår inlärning. 5Om vi

ger den makt att göra detta, ser vi den som styrka, och förväxlar

styrka med svaghet.

9. När du inte lyckas uppfylla den här kursens krav har du bara

begått ett misstag. Detta påkallar rättelse, och ingenting annat.

Att tillåta ett misstag att fortsätta är att begå ytterligare misstag

baserade på det första, och förstärka det. 4Det är den här processen

som måste läggas åt sidan, för den är bara ett annat sätt för

dig att försvara illusioner mot sanningen.

10. Låt alla dessa misstag försvinna genom att se dem som de är.

De är försök att låta dig förbli omedveten om att du är ett Själv,

förenad med din Skapare, ett med varje aspekt av skapelsen, och

obegränsad i makt och frid. Detta är sanningen, och ingenting

annat är sant. I dag skall vi återigen bekräfta denna sanning, och

försöka nå den plats i dig där det inte råder något tvivel om att

endast detta är sant.

11. Börja övningsstunderna i dag med denna försäkran, och erbjud

den till ditt sinne med all den visshet du kan uppbåda:

Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare, ett med varje

aspekt av skapelsen och obegränsad i makt och frid.

Slut sedan ögonen och säg till dig själv igen, långsamt och med

eftertanke, medan du försöker låta ordens mening sjunka in i ditt

sinne för att ersätta falska föreställningar:

Jag är ett enda Själv.

Upprepa detta flera gånger, och försök sedan känna den mening

som orden förmedlar.

12. Du är ett enda Själv, förenad och trygg i ljuset och glädjen och

friden. Du är Guds Son, ett enda Själv, med en enda Skapare och

ett enda mål; att göra alla sinnen medvetna om denna etthet, så

att den sanna skapelsen kan utsträcka Guds Allhet och Enhet.

Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att

lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom

så att det kan lära världen sanningen om dig.

13. Du är ett enda Själv, i fullkomlig harmoni med allt som finns

och allt som kommer att finnas. Du är ett enda Själv, Guds helige

Son, förenad med dina bröder i detta Själv; förenad med din Fader

i Hans Vilja. Känn detta enda Själv inom dig, och låt Det lysa

bort alla dina illusioner och tvivel. Detta är ditt Själv, Son till

Gud Själv, utan synd som Sin Skapare, med Hans styrka inom

dig och Hans Kärlek för evigt din. Du är ett enda Själv, och det

är dig förunnat att känna detta Själv inom dig, och att driva bort

alla dina illusioner från det enda Sinne som är detta Själv, den

heliga sanningen i dig.

14. Glöm inte i dag. Vi behöver din hjälp; din lilla del i att skänka

lycka till hela världen. Och Himlen litar med tillförsikt på

att du skall försöka i dag. Så dela dess visshet, för den är din.

Var vaksam. Glöm inte i dag. Glöm inte ditt mål på hela

dagen. Upprepa dagens tankegång så ofta som möjligt, och

förstå att varje gång du gör det hör någon hoppets röst,

sanningens uppvaknande i sitt sinne, det svaga suset av fridens

vingslag.

15. Ditt eget erkännande av att du är ett enda Själv, förenad med

din Fader, är ett rop till hela världen att vara ett med dig. Se till

att du till var och en som du möter i dag ger det löfte som ligger i

dagens tankegång, och säg honom detta:

Du är ett enda Själv tillsammans med mig, förenad med vår

Skapare i detta Själv. Jag ärar dig på grund av Det jag är,

och Det Han är Som älskar oss båda som ett.

Lämna ett svar