Dagens EKIMlektion 8 januari

LEKTION 8

Mitt sinne är helt upptaget av tankar

från det förgångna.

1. Den här tankegången är naturligtvis anledningen till att du bara ser det förgångna.

Ingen ser egentligen någonting.

Man ser bara sina egna tankar som projicerats utåt.

Att sinnet mest är upptaget med det förgångna är orsaken till den missuppfattning beträffande tiden som ditt seende lider av.

Ditt sinne kan inte förstå nuet, som är den enda tid som finns.

Det kan därför inte förstå tid, och kan faktiskt inte förstå någonting.

2. Den enda helt sanna tanke man kan ha om det förgångna är att det inte finns här.

Att överhuvudtaget tänka på det är därför att tänka på illusioner.

Mycket få har insett vad det egentligen innebär

att föreställa sig det förgångna eller att förutse framtiden.

Sinnet är faktiskt tomt när det gör detta, eftersom det egentligen inte tänker på någonting.

3. Syftet med dagens övningar är att börja öva ditt sinne i att

lägga märke till när det faktiskt inte tänker överhuvudtaget.

Så länge som tankegångar utan innehåll upptar ditt sinne är

sanningen blockerad.

Att förstå att ditt sinne helt enkelt har varit tomt,

i stället för att tro att det är fyllt av verkliga tankegångar, är

det första steget mot att öppna vägen till sant seende.

4. Dagens övningar bör göras med slutna ögon.

Detta därför att du faktiskt inte kan se någonting,

och då är det lättare att förstå att hur levande du än kan göra

dig en bild av en tanke,

ser du ändå ingenting.

Sök i ditt sinne så neutralt som möjligt under ungefär

den sedvanliga minuten, och notera enbart de tankar du

finner där.

Namnge varje tanke efter den viktigaste personen

eller det viktigaste temat som den innehåller,

och gå sedan vidare till nästa.

Inled övningsstunden med att säga:

Jag tycks tänka på ______.

5. Nämn sedan specifikt varje tanke, till exempel:

Jag tycks tänka på [namnet på en person], på [namnet på ett

föremål], på [namnet på en känsla],

och så vidare, och avsluta sökandet i ditt sinne med:

Men mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.

6. Detta kan göras fyra eller fem gånger under dagen, såvida du

inte tycker att det irriterar dig.

Om du tycker att det är påfrestande, räcker det med tre eller fyra gånger.

Men kanske kan det vara till hjälp att vid själva sökandet i ditt sinne

inkludera din irritation,

eller varje känsla överhuvudtaget som dagens tankegång kan väcka.

Lämna ett svar