Dagens Ekimlektion 11 februari

LEKTION 42

Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.

1. Tankegången i dag kombinerar två mycket mäktiga tankar, båda

av största vikt. Den visar också ett samband mellan orsak och

verkan som förklarar varför du inte kan misslyckas i dina ansträngningar

att uppnå kursens mål. Du kommer att se eftersom

det är Guds Vilja. Det är Hans styrka, inte din, som ger dig makt.

Och det är Hans gåva snarare än din som erbjuder dig sant seende.

2. Gud är förvisso din styrka, och det Han ger är i sanning givet.

Detta innebär att du kan ta emot det när som helst och var som

helst, var du än är och i vilka omständigheter du än befinner dig.

Din resa genom tid och rum är inte lämnad åt slumpen. Du kan

inte annat än vara på rätt plats vid rätt tid. Sådan är Guds

styrka. Sådana är Hans gåvor.

3. Vi kommer att ha två tre till fem minuters övningsstunder i

dag, en så snart som möjligt efter att du har vaknat, och en annan

precis innan du somnar. Det är emellertid bättre att vänta tills du

kan sitta tyst för dig själv vid en tidpunkt när du känner dig

redo, än att du oroar dig för tidpunkten som sådan.

4. Börja dessa övningsstunder med att långsamt, med öppna

ögon, upprepa dagens tankegång medan du ser dig omkring.

Slut sedan ögonen och upprepa tankegången igen, ännu långsammare

än tidigare. Försök därefter att inte tänka på någonting

annat än på de tankar som kommer för dig och som har med dagens

tankegång att göra. Du kan till exempel tänka:

Sant seende måste vara möjligt. Gud ger sant,

eller:

Guds gåvor till mig måste vara mina, eftersom Han gav dem till mig.

5. Varje tanke som tydligt har med dagens tankegång att göra är

lämplig. Du kan faktiskt bli förvånad över den mängd kursrelaterad

förståelse som vissa av dina tankar innehåller. Låt dem

komma utan att censurera dem, såvida du inte upptäcker att ditt

sinne bara vandrar, och du har låtit uppenbart ovidkommande

tankar tränga in. Du kanske också når en punkt där inga tankar

alls tycks dyka upp i ditt sinne. Om sådana störningar inträffar,

öppna då ögonen och upprepa tanken ännu en gång medan du

långsamt ser dig omkring; slut ögonen, upprepa tankegången

ytterligare en gång och fortsätt sedan att söka i ditt sinne efter

tankar som hör hit.

6. Kom emellertid ihåg att ett aktivt sökande efter relevanta

tankar inte är lämpligt för dagens övningar. Försök att bara stiga

åt sidan och låta tankarna komma. Om du tycker att detta är

svårt, är det bättre att tillbringa övningsstunderna med att alternera

mellan långsamma upprepningar av tankegången med öppna

ögon och sedan med slutna ögon, hellre än att du anstränger

dig för att finna lämpliga tankar.

7. Det finns ingen gräns för det antal korta övningsstunder som

skulle vara välgörande i dag. Dagens tankegång är ett första steg

mot att föra samman tankar, och att lära dig att du håller på att

studera ett enhetligt tankesystem där ingenting som behövs saknas,

och ingenting finns med som är motsägelsefullt eller ovidkommande.

8. Ju oftare du upprepar tankegången under dagen, desto oftare

kommer du att påminna dig själv om att kursens mål är viktigt

för dig, och att du inte har glömt det.

Lämna ett svar