Dagens EKIMlektion 23 Augusti

LEKTION 235

Gud i Sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.

1. Jag behöver bara se på allt som tycks skada mig, och med

fullkomlig visshet försäkra mig själv: “Gud vill att jag skall räddas

från detta“, för att helt enkelt se det försvinna. Jag behöver

bara komma ihåg att min Faders Vilja för mig är enbart lycka, för

att upptäcka att enbart lycka har kommit till mig. Och jag behöver

bara minnas att Guds Kärlek omsluter Hans Son och för evigt

bevarar hans syndfrihet fullkomlig, för att vara säker på att jag är

räddad och för evigt trygg i Hans Famn. Jag är Sonen som Han

älskar. Och jag är räddad eftersom Gud i Sin barmhärtighet vill

att det skall vara så.

2. Fader, Din helighet är min. Din Kärlek skapade mig och gjorde min

syndfrihet för evigt till del av Dig. Jag har ingen skuld eller synd i mig,

för det finns ingen i Dig.

Lämna ett svar