Dagens EKIMlektion 22 Augusti

LEKTION 234

Fader, i dag är jag Din Son igen.

1. I dag skall vi se fram emot den stund då drömmar om synd och

skuld är borta, och vi har nått den heliga frid som vi aldrig har

lämnat. Bara ett kort ögonblick har förflutit mellan evigheten och

tidlösheten. Så kort var detta intervall att det inte blev något avbrott

i kontinuiteten, inte heller i tankarna som för evigt är förenade

som ett. Ingenting har någonsin skett som kunde störa Gud

Faderns och Sonens frid. Detta accepterar vi som helt sant i dag.

2. Vi tackar Dig, Fader, för att vi inte kan förlora hågkomsten av Dig och

Din Kärlek. Vi förstår att vi är trygga, och tackar för alla de gåvor Du

har skänkt oss, för all den kärleksfulla hjälp vi fått, för Ditt eviga tålamod,

och för Ordet som Du givit oss att vi är räddade.

Lämna ett svar