Dagens EKIMlektion 14 april

LEKTION 104

Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.

1. Dagens tankegång fortsätter med tanken att glädje och frid inte

endast är fåfänga drömmar. De är din rätt på grund av det du är.

De kommer till dig från Gud Som inte kan underlåta att ge dig

det Han vill. Men det måste finnas en plats som förberetts för att

ta emot Hans gåvor. De välkomnas inte med glädje av ett sinne

som i stället tagit emot de gåvor det själv gjorde som ersättning

för dem där Hans hör hemma.

2. I dag tar vi bort alla meningslösa och självgjorda gåvor som vi

har lagt på det heliga altare där Guds gåvor hör hemma. Det är

Hans gåvor som i sanning är våra egna. Det är Hans gåvor som

vi ärvde innan tiden fanns, och som fortfarande kommer att vara

våra när tiden har gått över i a. Det är Hans gåvor som

finns inom oss nu, för de är tidlösa. Och vi behöver inte vänta på

att få dem. De tillhör oss i dag.

3. Därför väljer vi att få dem nu och vet, att när vi väljer dem i

stället för det vi gjorde, förenar vi bara vår vilja med det Gud vill,

och inser att det som är detsamma är ett. Våra längre övningsstunder

i dag, de fem minuter i timmen som vi ger sanningen för

din frälsning, skall börja med detta:

Jag söker endast det som i sanning tillhör mig,

och glädje och frid är mitt arv.

Lägg sedan undan de världsliga konflikter som erbjuder andra

gåvor och andra mål gjorda av illusioner, omvittnade av dem,

och endast eftersträvade i en värld av drömmar.

4. Allt detta lägger vi undan, och söker i stället det som i sanning

är vårt, medan vi ber om att känna igen det som Gud har givit

oss. Vi frigör en helig plats i våra sinnen framför Hans altare, där

Hans gåvor av frid och glädje är välkomna, och dit vi kommer

för att finna det som har givits till oss av Honom. Vi kommer

med förtröstan i dag, medvetna om att det som i sanning tillhör

oss är det Han ger. Och vi vill inte ha någonting annat, för ingenting

annat tillhör oss i sanning.

5. På detta sätt banar vi väg för Honom i dag genom att helt

enkelt förstå att Hans Vilja redan har skett, och att glädje och frid

tillhör oss som Hans eviga gåvor. Vi skall inte tillåta oss att förlora

dem ur sikte mellan de stunder när vi kommer för att söka

efter dem där Han har lagt dem. Denna påminnelse skall vi så

ofta vi kan dra oss till minnes:

Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.

Guds gåvor av glädje och frid är allt jag vill ha.

Lämna ett svar