Dagens EKIMlektion 21 september

LEKTION 264

Jag är omsluten av Guds Kärlek.

1. Fader, Du står framför mig och bakom mig och bredvid mig, på

den plats där jag ser mig själv och överallt där jag går. Du är i alla ting

jag ser, i ljuden jag hör och i varje hand som sträcker sig efter min. I

Dig försvinner tiden, och rummet blir en meningslös övertygelse. För

det som omsluter Din Son och håller honom trygg är Kärleken Själv.

Det finns ingen annan Källa än Denna, och det finns ingenting som

inte delar Dess helighet; ingenting bortom Din enda skapelse, eller utan

den Kärlek Som håller alla ting inom Sig Själv. Fader, Din Son är som

Du. Vi kommer till Dig i Ditt Eget Namn i dag för att vara i frid i Din

eviga Kärlek.

2. Mina bröder, förena er med mig i detta i dag. Detta är frälsningens

bön. Måste vi inte förena oss i det som kommer att rädda

världen, och oss tillsammans med den?

Lämna ett svar