Inledning och dagens EKIMlektion 1 januari

1 Januari

INLEDNING

1. För att övningarna i den här arbetsboken skall bli meningsfulla är

det nödvändigt med en teoretisk grund som den som textboken

tillhandahåller.

Likväl är det genom att göra övningarna som det

kommer att vara möjligt att uppnå kursens mål.

Ett otränat sinne kan inte uppnå någonting.

Syftet med den här arbetsboken är att öva ditt sinne i att tänka i

enlighet med de riktlinjer som textboken lägger fram.

2. Övningarna är mycket enkla.

De kräver inte särskilt mycket tid,

och det spelar ingen roll var du gör dem.

De behöver inga förberedelser.

Övningstiden är ett år.

Övningarna är numrerade från 1 till 365.

Försök dig inte på att göra mer än en lektion per dag.

3. Arbetsboken är indelad i två huvudavdelningar; den första

handlar om att göra ogjort det sätt som du nu ser på, och den

andra om att tillägna dig sann varseblivning.

Med undantag för repetitionsstunderna är varje dags övningar planerade

runt en central tankegång, som anges först.

Denna följs av en beskrivning av de speciella tillvägagångssätt

som dagens tankegång skall tillämpas på.

4. Syftet med arbetsboken är att på ett systematiskt sätt öva ditt sinne,

så att du får en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen.

Övningarna är planerade på ett sådant sätt att de hjälper

dig att generalisera lektionerna, så att du kommer att förstå

att varje lektion är lika användbar på allt och alla du ser.

5. Överföringen av övningen i sann varseblivning går inte till på

samma sätt som världens överföring av övning.

Om sann varseblivning har uppnåtts i samband med någon person,

situation eller händelse, är total överföring till allt och alla säker.

Å andra sidan gör ett enda undantag som undanhålls den sanna

varseblivningen det omöjligt att uppnå den någonstans.

6. De enda generella regler som genomgående skall beaktas är

således: för det första, att övningarna görs med stor noggrannhet

på det sätt som anvisas.

Detta kommer att hjälpa dig att generalisera de tankegångar det gäller

till varje situation du befinner dig i, och till allt och alla i den.

För det andra, att du måste vara noga med att inte själv besluta att

det finns vissa personer, situationer eller ting som tankegångarna inte

går att tillämpa på.

Detta kommer att störa överföringen av övningen.

Det ligger i den sanna varseblivningens natur att den inte har några gränser.

Den är motsatsen till det sätt du nu ser på.

7. Det övergripande målet med övningarna är att öka din förmåga

att utsträcka de tankegångar som du kommer att arbeta

med så att de inkluderar allt.

Detta kommer inte att kräva någon ansträngning från din sida.

Övningarna själva uppfyller de nödvändiga

villkoren för detta slags överföring.

8. Några av de tankegångar som arbetsboken för fram kommer

du ha svårt att tro på, och andra kan tyckas fullkomligt häpnadsväckande.

Detta har ingen betydelse.

Du ombeds bara att tillämpa tankegångarna på det sätt som du är anvisad.

Du ombeds inte att bedöma dem överhuvudtaget.

Du ombeds bara att använda dem.

Det är genom att använda dem som de blir meningsfulla

för dig, och kommer att visa dig att de är sanna.

9. Kom bara ihåg detta; du behöver inte tro på tankegångarna,

du behöver inte acceptera dem, och du behöver inte ens välkomna

dem.

Några av dem kanske du aktivt gör motstånd mot.

Ingenting av detta har någon betydelse, inte heller minskar det deras

verkan.

Men tillåt dig inte att göra undantag när du tillämpar

tankegångarna som arbetsboken innehåller, och hur du än reagerar

på dessa tankegångar, använd dem.

Ingenting mer än detta begärs.

Dagens EKIMlektion 1 Januari

LEKTION 1

Läses efter inledningen.

Ingenting jag ser i det här rummet [på den

här gatan, från det här fönstret, på den här

platsen] betyder någonting.

1. Se dig nu långsamt omkring och öva dig i att tillämpa den här

tankegången mycket specifikt på allt du ser:

2Det här bordet betyder ingenting.

3Den här stolen betyder ingenting.

4Den här handen betyder ingenting.

5Den här foten betyder ingenting.

6Den här pennan betyder ingenting.

2. Se sedan på det som finns lite längre bort, och tillämpa tankegången

på ett större område:

2Den där dörren betyder ingenting.

3Den där kroppen betyder ingenting.

4Den där lampan betyder ingenting.

5Det där tecknet betyder ingenting.

6Den där skuggan betyder ingenting.

3. Lägg märke till att dessa uttalanden inte är ordnade i någon

ordningsföljd, och fäst inget avseende vid att de ting de tillämpas

på är olika.

Detta är syftet med övningen.

Uttalandet bör helt enkelt tillämpas på allt du ser.

När du övar dagens tankegång, använd den då helt utan åtskillnad.

Försök inte att tillämpa den på allt du ser, för dessa övningar bör inte

förvandlas till någon slags ritual.

Se endast till att du inte utesluter något speciellt av

det du ser.

Det ena passar lika bra som det andra när det gäller

tillämpningen av den berörda tankegången.

4. Ingen av de tre första lektionerna bör göras mer än två gånger

om dagen, helst morgon och kväll.

Inte heller bör de göras i mer

än ungefär en minut, såvida detta inte medför en känsla av

brådska.

En angenäm känsla av lugn och ro är nödvändig.

Lämna ett svar