Dagens EKIMlektion 29 oktober

LEKTION 302

Där det var mörker ser jag ljuset.

1. Fader, våra ögon håller till sist på att öppnas. Din heliga värld väntar

på oss när vi äntligen återfår vårt seende och vi kan se. Vi trodde att vi

led. Men vi hade glömt den Son som Du skapade. Nu ser vi att mörkret

är vår egen inbillning, och att ljuset finns där så att vi kan se det.

Kristi sanna seende omvandlar mörker till ljus, för rädslan måste försvinna

när kärleken har kommit. Låt mig förlåta Din heliga värld i dag,

så att jag kan se på dess helighet och förstå att den endast återspeglar

min egen.

2. Vår Kärlek väntar på oss när vi går till Honom, och vandrar vid

vår sida och visar oss vägen. Han misslyckas inte med någonting.

Han är det mål vi söker, och Han är det medel genom vilket

vi går till Honom.

Lämna ett svar