Dagens EKIMlektion 10 december

LEKTION 344

I dag lär jag mig kärlekens lag;

att det jag ger min broder är min gåva till mig själv.

1. Detta är Din lag, min Fader, inte min egen. Jag har inte förstått vad

det innebär att ge, och tänkte behålla det jag ville ha helt för mig själv.

Och när jag såg på skatten som jag trodde att jag hade, fann jag ett

tomrum där ingenting någonsin fanns, finns nu eller kommer att finnas.

Vem kan dela en dröm? Och vad kan en illusion erbjuda mig?

Men den jag förlåter kommer att ge mig gåvor vars värde överstiger

allt som finns på jorden. Låt mina förlåtna bröder fylla mitt förråd med

Himlens skatter, som är de enda verkliga. På så sätt uppfylls kärlekens

lag. Och på så sätt uppstår Din Son och återvänder till Dig.

2. Så nära vi är varandra när vi går till Gud. Så nära Han är oss. Så

nära slutet på drömmen om synd, och förlossningen av Guds Son.

Lämna ett svar