Dagens EKIMlektion 27 januari

LEKTION 27

Mer än någonting annat vill jag se.

1. Dagens tankegång ger uttryck för någonting starkare än enbart

beslutsamhet. Den prioriterar det sanna seendet bland dina önskemål.

Du kanske känner dig tveksam till att använda tankegången

på grund av att du inte är säker på att du verkligen menar

det. Detta spelar ingen roll. Syftet med dagens övningar är

att föra den tidpunkt när tankegången kommer att vara helt och

hållet sann lite närmare.

2. Frestelsen kan vara stor att tro att något slags offer begärs av

dig när du säger att du mer än någonting annat vill se. Om du

blir illa till mods på grund av bristen på förbehåll, lägg då till:

Sant seende kostar ingen någonting.

Om rädslan för förlust fortfarande finns kvar, säg då dessutom:

Det kan endast välsigna.

3. Tankegången i dag behöver många upprepningar för att göra

största möjliga nytta. Den bör användas åtminstone varje halvtimme,

och oftare om det är möjligt. Du kan försöka var femtonde

eller tjugonde minut. Det rekommenderas att du så snart

du vaknar eller strax därefter bestämmer ett exakt tidsintervall

när du skall använda tankegången, och att du sedan försöker

hålla dig till det under hela dagen. Det kommer inte att vara

svårt att göra detta, även om du är mitt uppe i ett samtal eller är

upptagen på något annat sätt just då. Du kan ändå upprepa en

enda kort mening för dig själv utan att det stör någonting.

4. Den verkliga frågan är, hur ofta du kommer ihåg? Hur mycket

vill du att dagens tankegång skall vara sann? Besvara den ena av

dessa frågor, och du har besvarat den andra. Du kommer förmodligen

att försumma åtskilliga tillämpningar, och kanske

ganska många. Låt inte detta oroa dig, utan försök verkligen att

hålla din tidsplan från och med då. Om du bara en enda gång

under dagen känner att du varit fullkomligt uppriktig när du

upprepade dagens tankegång, kan du vara säker på att du har

besparat dig själv många års möda.

Lämna ett svar