Dagens EKIMlektion 2 oktober

LEKTION 275

Guds helande Röst beskyddar alla ting i dag.

1. Låt oss i dag ägna vår uppmärksamhet åt Rösten för Gud Som talar

om en mycket gammal lektion, inte mer sann i dag än någon

annan dag. Likväl har den här dagen blivit vald att vara den

tidpunkt när vi kommer att söka och höra och lära oss och förstå.

Förena dig med mig i att höra. För Rösten för Gud berättar för

oss om ting som vi inte ensamma kan förstå, inte heller lära oss

om vi är åtskilda från varandra. Det är i detta som alla ting beskyddas.

Och i detta finner vi helandet i Rösten för Gud.

2. Din helande Röst beskyddar alla ting i dag, och därför lämnar jag allt

till Dig. Jag behöver inte oroa mig för någonting. För Din Röst kommer

att tala om för mig vad jag skall göra och vart jag skall gå; vem jag

skall tala med och vad jag skall säga till honom, vilka tankar jag skall

tänka, vilka ord jag skall ge världen. Den trygghet jag för med mig har

givits till mig. Fader, Din Röst beskyddar alla ting genom mig.

Lämna ett svar