Dagens EKIMlektion 5 december

LEKTION 339

Jag kommer att få vad jag än ber om.

1. Ingen längtar efter smärta. Men man kan tro att smärta är

njutning. Ingen vill undvika sin lycka. Men man kan tro att

glädje är smärtsam, hotande och farlig. Var och en kommer att få

det han ber om. Men han kan förvisso vara förvirrad i fråga om

vad det är han vill; det tillstånd han vill uppnå. Vad kan han då

be om som han vill ha när han får det? Han har bett om det som

kommer att skrämma honom, och som för med sig lidande till

honom. Låt oss i dag bestämma oss för att be om det som vi

verkligen vill ha, och endast detta, så att vi kan tillbringa den här

dagen utan rädsla, utan att förväxla smärta med glädje eller

rädsla med kärlek.

2. Fader, detta är Din dag. Det är en dag då jag inte vill göra någonting

på egen hand, utan höra Din Röst i allt som jag gör; och endast be om

det som Du erbjuder mig, och endast acceptera de Tankar som Du delar

med mig.

Lämna ett svar