Dagens EKIMlektion 3 februari!

LEKTION 34

Jag skulle kunna se frid i stället för detta.

1. Tankegången i dag börjar med att beskriva de villkor som råder i

det andra sättet att se. Sinnesfrid är helt klart en inre angelägenhet.

Den måste börja med dina egna tankar och sedan utsträckas.

Det är från din sinnesfrid som en fridfull varseblivning av världen

uppstår.

2. Tre längre övningsstunder behövs för dagens övningar. En på

morgonen och en på kvällen rekommenderas, med ytterligare en

som bör göras när som helst däremellan när beredvilligheten

tycks vara störst. Alla tillämpningar bör göras med slutna ögon.

Det är till din inre värld som tillämpningarna av dagens tankegång

bör rikta sig.

3. För var och en av de längre övningsstunderna behövs ungefär

fem minuter för att söka i ditt sinne. Sök i ditt sinne efter tankar

som gör dig rädd, situationer som framkallar ängslan, “kränkande“

personer eller händelser, eller vad som helst annat som du

hyser kärlekslösa tankar om. Notera dem alla flyktigt, och upprepa

långsamt dagens tankegång allteftersom du ser dem dyka

upp i ditt sinne, och låt dem sedan försvinna och ersättas av

nästa.

4. Om det börjar bli svårt för dig att tänka på specifika objekt,

fortsätt då att utan brådska upprepa tankegången för dig själv

och utan att tillämpa den på någonting särskilt. Se emellertid till

att du inte utesluter någonting specifikt.

5. De kortare tillämpningarna bör vara många, och göras närhelst

du känner att din sinnesfrid på något sätt är hotad. Syftet är att

under hela dagen skydda dig själv mot frestelse. Om du blir

medveten om att en specifik form av frestelse dyker upp, bör

övningen anta den här formen:

Jag skulle kunna se frid i den här situationen i stället för det

jag nu ser i den.

6. Om intrången på din sinnesfrid antar formen av mer allmänna

ogynnsamma känslor som depression, ängslan eller oro, använd

då tankegången i dess ursprungliga form. Om du upptäcker att

du behöver mer än en tillämpning av dagens tankegång för att

hjälpa dig att ändra ditt sinne i något specifikt sammanhang, försök

då att ta flera minuter i anspråk och ägna dem åt att upprepa

tankegången tills du upplever en känsla av lättnad. Det kommer

att hjälpa dig om du specifikt säger till dig själv:

Jag kan ersätta mina känslor av depression, ängslan eller oro

[eller mina tankar om den här situationen, personen eller

händelsen) med frid.

Lämna ett svar