Dagens EKIMlektion 5 oktober

LEKTION 278

Om jag är bunden, är inte min Fader fri.

1. Om jag accepterar att jag är fånge i en kropp, i en värld där allt

som ser ut att leva tycks dö, då är min Fader fånge tillsammans

med mig. Och detta är vad jag tror, när jag vidhåller att jag måste

lyda de lagar som världen lyder; att de bräckligheter och synder

som jag varseblir är verkliga och inte går att komma undan. Om

jag är bunden på något sätt känner jag inte min Fader och inte heller

mitt Själv. Och jag har tappat kontakt med all verklighet. För

sanningen är fri, och det som är bundet är inte del av sanningen.

2. Fader, jag ber inte om någonting annat än sanningen. Jag har haft

många dåraktiga tankar om mig själv och min skapelse, och har fört in

en dröm om rädsla i mitt sinne. I dag vill jag inte drömma. Jag väljer

vägen till Dig i stället för galenskap och rädsla. För sanningen är säker,

och endast kärleken är viss.

Lämna ett svar