Dagens EKIMlektion 22 december

LEKTION 356

Sjukdom är endast ett annat namn för synd.

Helande är endast ett annat namn för Gud.

Miraklet är således ett rop på Honom.

1. Fader, Du lovade att Du aldrig skulle låta bli att svara på varje rop från

Din Son till Dig. Det spelar ingen roll var han är, vad som tycks vara

hans problem, inte heller vad han tror att han har blivit. Han är Din

Son, och Du kommer att svara honom. Miraklet återspeglar Din Kärlek,

och på så sätt svarar det honom. Ditt Namn ersätter varje tanke på

synd, och den som är utan synd kan inte lida. Ditt Namn är svaret som

du ger Din Son, eftersom att ropa Ditt Namn endast är att ropa sitt

eget.

Lämna ett svar