Dagens EKIMlektion 3 September

LEKTION 246

Att älska min Fader är att älska Hans Son.

1. Låt mig inte tro att jag kan finna vägen till Gud om jag har hat i

mitt hjärta. Låt mig inte försöka skada Guds Son, och tro att jag

kan känna hans Fader eller mitt Själv. Låt mig inte underlåta att

erkänna mig själv, och fortfarande tro att min medvetenhet kan

innehålla min Fader, eller att mitt sinne kan föreställa sig all den

kärlek som min Fader hyser för mig, och all den kärlek som jag

ger tillbaka till Honom.

2. Jag skall acceptera den väg som Du väljer åt mig för att komma till Dig,

min Fader. För på det sättet kommer jag att lyckas, eftersom det är Din

Vilja. Och jag vill förstå att det Du vill är det som jag också vill, och

bara det. Och därför väljer jag att älska Din Son. Amen.

Lämna ett svar