Dagens EKIMlektion 16 december

LEKTION 350

Mirakler speglar Guds eviga Kärlek.

Att erbjuda dem är att minnas Honom,

och genom minnet av Honom rädda världen.

1. Det vi förlåter blir en del av oss, så som vi varseblir oss själva. Guds

Son förenar alla ting i sig så som Du skapade honom. Minnet av Dig är

beroende av hans förlåtelse. Det han är, påverkas inte av hans tankar.

Men det han ser på är deras direkta resultat. Därför, min Fader, vill

jag vända mig till Dig. Endast minnet av Dig kommer att göra mig fri.

Och endast min förlåtelse lär mig att låta minnet av Dig återvända till

mig, och ge det till världen i tacksamhet.

2. Och medan vi samlar mirakler från Honom, skall vi förvisso vara

tacksamma. För när vi minns Honom, kommer Hans Son att

återställas till oss i Kärlekens verklighet.

Lämna ett svar