Dagens EKIMlektion 26 oktober

LEKTION 299

Evig helighet bor i mig.

1. Det går långt över min förmåga att förstå eller känna min helighet.

Men Gud, min Fader, Som skapade den, erkänner min helighet

som Sin. Tillsammans förstår vår Vilja den. Och tillsammans

vet vår Vilja att det är så.

2. Fader, min helighet kommer inte från mig. Den är inte min, så att den

kan förstöras av synd. Den är inte min, så att den kan attackeras.

Illusioner kan skymma den, men kan inte släcka dess strålglans, inte

heller fördunkla dess ljus. Den är för evigt fullkomlig och orörd. I den

helas alla ting, för de förblir så som Du skapade dem. Och jag kan

känna min helighet. För Heligheten Själv skapade mig, och jag kan

känna min Källa eftersom det är Din Vilja att Du blir känd.

Lämna ett svar