Dagens EKIMlektion 8 april

LEKTION 98

Jag kommer att acceptera min roll

i Guds frälsningsplan.

1. I dag är en dag för speciell tillägnan. Vi skall endast ta ställning

för den ena sidan i dag. Vi ställer oss på sanningens sida och

släpper illusionerna. Vi kommer inte att vackla fram och tillbaka

mellan de båda, utan intar en fast ståndpunkt för den Ena. Vi

ägnar oss åt sanningen i dag, och åt frälsningen så som Gud planerade

att den skulle vara. Vi kommer inte att hävda att den är

någonting annat. Vi kommer inte att söka efter den där den inte

finns. Med glädje accepterar vi den som den är, och tar på oss

den roll som har tilldelats oss av Gud.

2. Vilken lycka att vara säker! I dag lägger vi alla våra tvivel åt

sidan, och tar ställning säkra på vårt syfte, och tacksamma för att

tvivlet är borta och att vissheten har kommit. Vi har ett mäktigt

syfte att uppnå, och har givits allt vi behöver för att nå målet.

Inte ett enda misstag står i vår väg. För vi har lösts från alla

misstag. Alla våra synder tvättas bort genom att vi förstår att de

endast var misstag.

3. De som är utan skuld hyser ingen fruktan, för de är trygga och

förstår sin trygghet. De vädjar inte till magi, inte heller hittar de

på flyktvägar från inbillade hot utan verklighet. De vilar i tyst

förvissning om att de kommer att göra det som de har blivit anförtrodda

att göra. De tvivlar inte på sin egen förmåga eftersom

de vet att deras funktion kommer att fullgöras fullständigt i rätt

tid och på rätt plats. De intog samma ståndpunkt som vi kommer

att inta i dag, så att vi kan dela deras visshet och på så sätt

utöka den genom att själva acceptera den.

4. De kommer att vara med oss; alla som intog samma ståndpunkt

som vi intar i dag kommer med glädje att erbjuda oss allt

de har lärt sig och allt de har vunnit. De som fortfarande är

osäkra kommer också att förena sig med oss, och genom att låna

vår visshet kommer de att göra den ännu starkare. Och de som

ännu inte är födda kommer att höra det rop vi hörde, och svara

på det när de har kommit för att göra sitt val igen. Vi väljer inte

endast för oss själva i dag.

5. Är det inte värt fem minuter av din tid varje timme för att

kunna acceptera den lycka som Gud har givit dig? Är det inte

värt fem minuter varje timme för att kunna förstå din speciella

funktion här? Är inte fem minuter endast en ringa begäran med

tanke på att kunna få en belöning så stor att den inte går att

mäta? Du har gjort åtminstone tusen överenskommelser som du

har förlorat.

6. Här är ett erbjudande som garanterar dig full befrielse från

varje slags smärta, och en glädje som inte finns i världen. Du kan

byta ut en liten stund av din tid mot sinnesfrid och visshet om

syftet, och med löfte om fullständig framgång. Och eftersom tid

inte har någon betydelse, ber man dig inte om någonting i utbyte

mot allt. Här är en överenskommelse som du inte kan förlora på.

Och det du vinner är förvisso utan gräns!

7. Ge Honom varje timme i dag din blygsamma gåva av endast

fem minuter. När du övar dagens tankegång kommer han att ge

orden som du använder den djupa övertygelse och visshet som

du saknar. Hans ord kommer att förena sig med dina, och göra

varje repetition av dagens tankegång till en total tillägnan, gjord i

en tro lika fullkomlig och säker som den Han har på dig. Hans

tillit till dig kommer att föra ljuset till alla de ord du säger, och du

kommer att gå bortom ljudet av dem till det som de verkligen

betyder. I dag övar du tillsammans med Honom när du säger:

Jag accepterar min roll i Guds frälsningsplan.

8. Varje gång du tillbringar fem minuter tillsammans med Honom

kommer Han att ta emot dina ord och ge dem alla tillbaka till dig

lysande av en tro och förtröstan så stark och orubblig, att de

kommer att lysa upp världen med hopp och glädje. Förlora inte

ett enda tillfälle att vara den glade mottagaren av Hans gåvor, så

att du kan ge dem till världen i dag.

9. Ge Honom orden, och Han kommer att göra resten. Han kommer

att göra det möjligt för dig att förstå din speciella funktion.

Han kommer att öppna vägen till lycka, och frid och förtröstan

kommer att vara hans gåvor; Hans svar på dina ord. Han kommer

att svara med all Sin tro och glädje och visshet, att det du

säger är sant. Och din övertygelse kommer då att komma från

Honom Som känner den funktion du har på jorden liksom också i

Himlen. Han kommer att vara med dig varje övningsstund som

du delar med Honom, och byta ut varje ögonblick av den tid du

erbjuder Honom mot tidlöshet och frid.

10. Använd timmen till att lyckligt förbereda dig för de nästa fem

minuter som du kommer att tillbringa tillsammans med Honom

igen. Upprepa dagens tankegång medan du väntar på att den

glada stunden åter skall komma till dig. Upprepa den ofta, och

glöm inte att varje gång du gör det, har du låtit ditt sinne förberedas

för den lyckliga stund som skall komma.

11. Och när tiden är inne och Han är där igen för att tillbringa en

liten stund med dig, var då tacksam och lägg undan alla världsliga

uppgifter, alla små tankar och begränsade föreställningar,

och tillbringa åter en lycklig stund tillsammans med Honom.

Säg Honom ännu en gång att du accepterar den roll som Han

vill att du skall åta dig och som Han hjälper dig att fullgöra, och

Han kommer att göra dig säker på att du vill göra detta val som

Han har gjort tillsammans med dig och du med Honom.

Lämna ett svar