Dagens EKIMlektion 4 december

LEKTION 338

Jag påverkas endast av mina tankar.

1. Endast denna tanke behövs för att låta frälsningen komma till

hela världen. För i denna enda tanke befrias var och en till sist

från rädsla. Nu har han lärt sig att ingen skrämmer honom, och

att ingenting kan utsätta honom för fara. Han har inga fiender,

och han är trygg för alla yttre ting. Hans tankar kan skrämma

honom, men eftersom dessa tankar bara tillhör honom, har han

makt att ändra dem och byta ut varje skrämmande tanke mot en

lycklig kärleksfull tanke. Han korsfäste sig själv. Men Guds

plan är att Hans älskade Son skall förlossas.

2. Din plan är säker, min Fader – bara Din. Alla andra planer kommer att

misslyckas. Och jag kommer att ha tankar som skrämmer mig, tills jag

lär mig att Du har givit mig den enda Tanke som leder mig till

frälsning. Enbart min kommer att misslyckas, och inte leda mig

någonstans. Men den Tanke Du gav mig lovar att leda mig hem, för

den innehåller Ditt löfte till Din Son.

Lämna ett svar