Dagens EKIMlektion 11 januari

LEKTION 11

Mina meningslösa tankar visar

mig en meningslös värld.

1. Detta är den första tankegång vi har haft som har att göra med en

av de viktigaste faserna i rättelseprocessen; att vända på världens

sätt att tänka.

Det verkar som om världen bestämmer vad du varseblir.

Dagens tankegång introducerar begreppet att dina

tankar bestämmer den värld du ser.

Gläd dig verkligen åt att öva tankegången i dess första form,

för i denna tankegång är din befrielse säkrad.

Nyckeln till förlåtelsen ligger i den.

2. Övningarna för dagens tankegång skall göras på ett något

annorlunda sätt än de föregående.

Börja med slutna ögon, och upprepa långsamt tankegången för dig själv.

Öppna sedan ögonen och se dig omkring, på det som är nära och

långt borta, ovanför och nedanför, överallt.

Under den minut eller så som du använder

tankegången upprepar du den bara för dig själv, och ser

till att du gör det utan brådska, och utan någon känsla av tvång

eller ansträngning.

3. För att få största möjliga utbyte av dessa övningar bör ögonen

ganska snabbt vandra från ett ting till ett annat, eftersom de inte

skall dröja sig kvar vid någonting särskilt.

Orden bör emellertid uttalas på ett lugnt, ja till och med makligt sätt.

Särskilt inledningen till den här tankegången bör övas på ett så ledigt

sätt som möjligt.

Den innehåller grunden för den frid, avslappning och

frihet från oro som vi försöker uppnå.

När du skall avsluta övningarna, slut då ögonen och upprepa sakta

tankegången för dig själv ännu en gång.

4. Tre övningsstunder kommer förmodligen att räcka i dag.

Men om du känner ringa eller inget obehag alls och har lust

att göra fler, kan du göra upp till fem.

Mer än så är inte tillrådligt.

Lämna ett svar