Dagens EKIMlektion 13 april

LEKTION 103

Gud, som är Kärlek, är också lycka.

1. Lycka är en egenskap hos kärleken. Den kan inte vara åtskild

från den. Inte heller kan den upplevas där kärleken inte är.

Kärleken har inga gränser eftersom den är överallt. Och därför

är glädjen också överallt. Men sinnet kan förneka att det är så

och tro, att det finns hål i kärleken där synden kan komma in och

föra med sig smärta i stället för glädje. Denna egendomliga

övertygelse begränsar lyckan genom att nu definiera kärleken

som begränsad, och föra in en motsats i det som inte har någon

begränsning och ingen motsats.

2. Rädsla associeras då med kärlek, och dess resultat blir de

sinnens arv som tror att det som de har gjort är verkligt. Dessa

bilder, i sanning utan verklighet, bär vittnesbörd om rädslan för

Gud, och glömmer att eftersom Han är Kärlek måste Han också

vara glädje. Detta grundläggande misstag skall vi i dag åter försöka

föra till sanningen och lära oss själva:

Gud, Som är Kärlek är också lycka.

Att frukta Honom är att frukta glädjen.

Börja dina övningsstunder i dag med denna association som rättar

den felaktiga övertygelsen att Gud är rädsla. Den betonar

också att lyckan tillhör dig på grund av det Han är.

3. Tillåt att denna enda rättelse läggs i ditt sinne varje vaken

timme i dag. Välkomna sedan all den lycka den för med sig allt

eftersom sanningen ersätter rädslan, och glädjen blir det du förväntar

dig skall inta smärtans plats. Eftersom Gud är Kärlek

kommer den att ges till dig. Understöd ofta denna förväntan

hela dagen, och tysta alla dina farhågor med denna vänliga och

helt sanna försäkran:

Gud, Som är Kärlek, är också lycka.

Och det är lycka jag söker i dag.

Jag kan inte misslyckas, eftersom jag

söker sanningen.

Lämna ett svar