Dagens EKIMlektion 20 januari


LEKTION 20
 
Jag är fast besluten att se.
 
1. Vi har hittills varit ganska fria när det gäller våra övningsstunder.
Det har praktiskt taget inte gjorts något försök att bestämma
när de skall göras, det har krävts en minimal ansträngning, och
inte ens ett aktivt samarbete och intresse har efterfrågats. Detta
tillvägagångssätt har varit avsiktligt, och mycket noggrant planerat.
Vi har inte förlorat den avgörande betydelsen av att vända
på ditt tänkande ur sikte. Världens frälsning är beroende av det.
Men du kommer inte att se om du anser att du blir tvingad, och
om du ger efter för förbittring och motstånd.
 
2. Detta är vårt första försök att införa struktur. Missförstå det
inte som ett försök att utöva tvång eller påtryckning. Du vill ha
frälsning. Du vill vara lycklig. Du vill ha frid. Ingenting av
detta har du nu, eftersom ditt sinne är totalt odisciplinerat, och
du inte kan skilja mellan glädje och sorg, njutning och smärta,
kärlek och rädsla. Du håller nu på att lära dig hur du skall skilja
dem från varandra. Och din lön kommer förvisso att bli stor.
 
3. Ditt beslut att se är allt det sanna seendet kräver. Det du vill
ha är ditt. Se inte den lilla ansträngning som man bett dig om
som ett tecken på att vårt mål är av ringa värde. Kan världens
frälsning vara ett obetydligt mål? Och kan världen bli frälst om
inte du blir det? Gud har en enda Son, och han är uppståndelsen
och livet. Hans vilja sker eftersom all makt är honom given i
Himmelen och på jorden. Genom din beslutsamhet att se ges det
sanna seendet till dig.
 
4. Dagens övningar består i att under hela dagen påminna dig
själv om att du vill se. Dagens tankegång innebär också underförstått
insikten att du inte ser nu. Därför säger du, medan du
upprepar tankegången, att du är fast besluten att förändra ditt
nuvarande tillstånd till ett tillstånd som är bättre och som du
verkligen vill ha.
 
5. Upprepa dagens tankegång långsamt och bestämt åtminstone
två gånger i timmen i dag, och försök att göra det varje halvtimme.
Bli inte oroad om du glömmer att göra det, men gör en
verklig ansträngning att minnas. De extra upprepningarna bör
tillämpas på varje situation, person eller händelse som gör dig
upprörd. Du kan se dem på ett annat sätt, och du kommer att
göra det. Det du längtar efter kommer du att se. Detta är den
verkliga lagen om orsak och verkan så som den fungerar i
världen.

Lämna ett svar