Dagens EKIMlektion 7 december

Att läsa efter 13. Vad är ett mirakel?

13. Vad är ett mirakel?

1. Ett mirakel är en rättelse. Det skapar inte, inte heller förändrar

det egentligen någonting överhuvudtaget. Det ser endast på förödelse,

och påminner sinnet om att det som det ser är falskt. Det

gör misstaget ogjort, men försöker inte gå bortom varseblivningen,

inte heller överskrida förlåtelsens funktion. Således håller

det sig inom tidens gränser. Likväl banar det väg för tidlöshetens

återkomst och kärlekens uppvaknande, för rädslan måste

försvinna under det varsamma botemedel som det för med sig.

2. Ett mirakel innehåller nådens gåva, för det ges och tas emot

som ett. Det åskådliggör på så sätt sanningens lag som världen

inte åtlyder, eftersom den överhuvudtaget inte kan förstå dess

vägar. Ett mirakel vänder på varseblivningen som tidigare var

upp och ner, och gör således så att de egendomliga förvrängningar

som var uppenbara får ett slut. Nu är varseblivningen öppen

för sanningen. Nu ses förlåtelsen som rättfärdigad.

3. Förlåtelsen är miraklernas hem. Kristi ögon skänker dem till

allt de ser på med barmhärtighet och kärlek. Varseblivningen

rättas i Hans seende, och det som det var menat att förbanna har

kommit för att välsigna. Varje lilja av förlåtelse erbjuder hela

världen kärlekens tysta mirakel. Och varje lilja läggs inför Guds

Ord, på det universella altaret åt Skaparen och skapelsen i ljuset

av fullkomlig renhet och ändlös glädje.

4. Miraklet accepteras först genom tron, eftersom att be om det antyder

att sinnet gjorts redo att föreställa sig det som det inte kan se

och inte förstår. Likväl kommer tron att föra med sig sina vittnesbörd

för att visa att det som den grundade sig på verkligen finns

där. Och således kommer miraklet att rättfärdiga din tro på det,

och visa att det grundade sig på en värld mer verklig än den du

tidigare såg; en värld förlossad från det som du trodde fanns där.

5. Mirakler faller som droppar av helande regn från Himlen över

en torr och ofruktbar värld, dit utsvultna och törstiga varelser

kommer för att dö. Nu har de vatten. Nu är världen grön. Och

överallt spirar tecken på liv för att visa att det som fötts aldrig

kan dö, för det som har liv är odödligt.

LEKTION 341

Jag kan endast attackera min egen syndfrihet

och det är endast den som gör att jag är trygg.

1. Fader, Din Son är helig. Jag är den som Du ler mot med en kärlek och

ömhet så innerlig och djup och stilla, att universum ler tillbaka mot Dig

och delar Din Helighet. Så rena, så trygga, så heliga vi då är som vilar i

Ditt Leende, med all den Kärlek som du skänkt oss, vi som lever som ett

med Dig, fullständiga i broderskap och Faderskap; i en syndfrihet så

fullkomlig att Syndfrihetens Herre ser oss som Sin Son, ett Tankens

universum som gör Honom fullständig.

2. Låt oss därför inte attackera vår syndfrihet, för den innehåller

Guds Ord till oss. Och i dess vänliga återspegling räddas vi.

Lämna ett svar