Dagens EKIMlektion 9 maj

LEKTION 129

Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.

1. Detta är den tanke som följer på den vi övade i går. Du kan inte

stanna vid föreställningen att världen är värdelös, för om du inte

ser att det finns någonting annat att hoppas på, kommer du bara

att bli deprimerad. Vår tonvikt ligger inte på att ge upp världen,

utan på att byta ut den mot någonting som är långt mer tillfredsställande,

fyllt med glädje och som kan erbjuda dig frid. Tror du

att den här världen kan erbjuda dig detta?

2. Det kanske kan vara värt att ännu en gång en liten stund tänka

på den här världens värde. Kanske kommer du att medge att det

inte är någon förlust att låta alla tankar på värde här försvinna.

Den värld du ser är förvisso obarmhärtig, oberäknelig, grym,

likgiltig för dig, snar att hämnas och skoningslös i sitt hat. Den

ger bara för att ta tillbaka, och allt du har hållit kärt en liten stund

tar den bort. Ingen varaktig kärlek går att finna, för det finns

ingen här. Detta är tidens värld, där allt har ett slut.

3. Är det en förlust att i stället finna en värld där det är omöjligt

att förlora; där kärlek varar för evigt, hat inte kan existera och

hämnd inte har någon mening? Är det en förlust att finna alla

de ting som du verkligen vill ha, och veta att de aldrig kan ta

slut och att de under all tid förblir exakt som du vill ha dem?

Men till och med dessa kommer till sist att bytas ut mot det vi

inte kan tala om, för därifrån går du dit där ord inte alls räcker

till, in i en tystnad där språket är outtalat och ändå helt säkert

kan förstås.

4. Kommunikationen, otvetydig och klar som dagen, förblir obegränsad

i all evighet. Och Gud Själv talar till Sin Son, liksom

Hans Son talar till Honom. Deras språk har inga ord, för det som

De säger kan inte uttryckas i symboler. Deras kunskap är direkt

och helt och hållet delad och helt och hållet en. Så långt borta

från detta du är som förblir bunden till den här världen. Och

ändå så nära du är, när du byter ut den mot den värld du vill ha.

5. Nu är det sista steget säkert; nu står du bara ett ögonblick från

tidlösheten. Här kan du enbart se framåt, aldrig bakåt för att åter

se den värld som du inte vill ha. Här är världen som kommer för

att ta dess plats, när du lösgör ditt sinne från de små ting som

världen visar fram för att hålla dig fången. Tillmät dem inget

värde, och de kommer att försvinna. Uppskatta dem, och de

kommer att tyckas dig verkliga.

6. Detta är ditt val. Vad kan du förlora om du väljer att inte

tillmäta intet något värde? Den här världen har ingenting du

verkligen vill ha, men det du väljer i stället vill du förvisso ha!

Låt det ges till dig i dag. Det väntar bara på att du skall välja

det, för att ersätta alla de ting som du söker men inte vill ha.

7. Öva din villighet att göra denna förändring tio minuter morgon

och kväll, och ytterligare en gång däremellan. Börja med

detta:

Bortom den här världen finns en värld jag vill ha. Jag väljer

att se den världen i stället för den här, för här finns ingenting

jag verkligen vill ha.

Slut sedan ögonen för den värld du ser, och iaktta i det tysta

mörkret hur ljusen som inte är av denna världen tänds ett efter

ett, tills det inte längre har någon betydelse var det ena börjar och

det andra slutar allt eftersom de smälter samman till ett.

8. I dag böjer sig Himlens ljus mot dig för att lysa över dina

ögonlock när du vilar bortom mörkrets värld. Här är ett ljus dina

ögon inte kan se. Och likväl kan ditt sinne se det tydligt, och kan

förstå. En dag av nåd ges till dig i dag, och vi tackar. Den här

dagen förstår vi att det du var rädd för att förlora bara var förlust.

9. Nu förstår vi också att det inte finns någon förlust. För vi har

sett dess motsats till sist, och vi är tacksamma för att valet är

gjort. Kom ihåg ditt beslut varje timme, och ägna ett ögonblick åt

att bekräfta ditt val genom att lägga undan alla tankar du kan

tänkas ha, och dröj en kort stund bara vid detta:

Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.

Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.

Lämna ett svar