Dagens EKIMlektion 10 Augusti

LEKTION 222

Gud är med mig. Jag lever och rör mig i Honom.

1. Gud är med mig. Han är mitt livs Källa, livet i mig, luften jag

andas, födan som håller mig vid liv, vattnet som förnyar och renar

mig.

Han är mitt hem där jag lever och rör mig; Anden Som

leder mina handlingar, erbjuder mig Sina Tankar och garanterar

min frihet från all smärta.

Han omsluter mig med godhet och omtanke,

och hyser kärlek för Sonen som Han lyser över,

och som också lyser över Honom.

Så stilla han är som känner sanningen

i det Han talar om i dag!

2. Fader, vi har inga ord förutom Ditt Namn på våra läppar

och i vårt sinne, när vi nu stilla kommer in i Din Närvaro

och ber att få vila tillsammans med Dig i frid en stund.

Lämna ett svar