Dagens EKIMlektion 26 januari

oznor

LEKTION 26

Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.

1. Det är väl uppenbart att om du kan attackeras är du inte osårbar.
Du ser attack som ett verkligt hot. Detta beror på att du tror att
du verkligen kan attackera. Och det som har verkningar genom
dig måste också ha verkningar på dig. Det är denna lag som till
sist kommer att rädda dig, men du missbrukar den nu. Du måste
därför lära dig hur den kan användas för ditt eget bästa i stället
för emot det.

2. Eftersom dina tankar på attack kommer att projiceras, kommer
du att vara rädd för attack. Och om du är rädd för attack, måste
du tro att du inte är osårbar. Tankar på attack gör dig därför
sårbar i ditt eget sinne, som är den plats där tankarna på attack
finns. Tankar på attack och osårbarhet kan inte accepteras tillsammans.
De motsäger varandra.

3. Tankegången i dag introducerar tanken att du alltid attackerar
dig själv först. Om tankar på attack måste medföra övertygelsen
att du är sårbar, är deras verkan att de försvagar dig i dina egna
ögon. De har således attackerat din varseblivning av dig själv.
Och eftersom du tror på dem, kan du inte längre tro på dig själv.
En falsk bild av dig själv har kommit för att ersätta det du är.

4. Att öva dagens tankegång kommer att hjälpa dig förstå att
sårbarhet eller osårbarhet är resultatet av dina egna tankar.
Ingenting förutom dina tankar kan attackera dig. Ingenting förutom
dina tankar kan få dig att tro att du är sårbar. Och ingenting
förutom dina tankar kan bevisa för dig att det inte är så.

5. Det behövs sex övningsstunder för att tillämpa dagens tankegång.
Två hela minuter bör eftersträvas varje gång, även om
tiden kan förkortas till en minut om obehaget är alltför stort.
Förkorta den inte mer än så.

6. Övningsstunden bör inledas med att du upprepar dagens tankegång,
slut sedan ögonen och gå återigen igenom de olösta
frågor vars konsekvenser förorsakar dig bekymmer. Detta bekymmer
kan ta sig formen av depression, oro, vrede, en känsla
av tvång, rädsla, onda föraningar eller farhågor. Varje problem
som ännu är olöst och som har en tendens att komma tillbaka i
dina tankar under dagen är ett lämpligt objekt. Du kommer inte
att kunna använda särskilt många under varje enskild övningsstund, eftersom du bör ägna längre tid än vanligt åt varje. Dagens
tankegång bör tillämpas på följande sätt:

7. Nämn först situationen:
Jag är bekymrad över ______.
Gå sedan igenom varje möjlig konsekvens som du har tänkt på i
detta sammanhang och som har förorsakat dig bekymmer, och
hänvisa mycket specifikt till varje och säg:
Jag är rädd för att ______ kommer att hända.

8. Om du gör övningarna ordentligt bör du ha fem eller sex, och
troligen fler, oroväckande möjligheter som är användbara för
varje situation du använder. Det är till mycket större hjälp att
grundligt behandla några få situationer än att bara flyktigt tänka
på ett större antal. Allteftersom listan över förväntade konsekvenser
för varje situation blir längre, kommer du förmodligen
att finna några av dem, i synnerhet de som du kommer på mot
slutet, mindre acceptabla för dig. Försök emellertid så gott du
kan att behandla dem alla lika.

9. Efter att du har nämnt varje konsekvens som du är rädd för,
säg till dig själv;
Den där tanken är en attack på mig själv.
Avsluta varje övningsstund med att ännu en gång upprepa dagens
tankegång för dig själv.

Lämna ett svar