Dagens EKIMlektion 30 oktober

LEKTION 303

Den helige Kristus föds i mig i dag.

1. Vaka med mig, änglar, vaka med mig i dag. Låt alla Guds heliga

Tankar omsluta mig och vara stilla med mig medan Himlens Son

blir född. Låt jordiska ljud vara tysta, och de syner jag är van vid

att se försvinna. Låt Kristus välkomnas där Han hör hemma.

Och låt Honom höra de ljud som Han förstår, och endast se de

syner som visar Hans Faders Kärlek. Låt Honom inte längre vara

en främling här, för Han föds på nytt i mig i dag.

2. Din Son är välkommen, Fader. Han har kommit för att rädda mig från

det onda själv som jag gjorde. Han är det Själv Som Du har givit mig.

Han är bara det som jag i sanning verkligen är. Han är den Son Du

älskar mer än någonting annat. Han är mitt Själv så som Du skapade

mig. Det är inte Kristus Som kan korsfästas. Låt mig trygg i Din

Famn ta emot Din Son.

Lämna ett svar