Dagens EKIMlektion 10 november

LEKTION 314

Jag söker en framtid som är olik det förgångna.

1. Från en ny varseblivning av världen kommer en framtid som är

mycket olik det förgångna. Framtiden ses nu som enbart en utsträckning

av nuet. Tidigare misstag kan inte kasta någon

skugga över den, så rädslan har förlorat sina avgudar och sina

bilder, och eftersom den är utan form har den inga verkningar.

Döden kommer inte att göra anspråk på framtiden nu, för nu är

livet dess mål, och alla de medel som behövs tillhandahålls med

glädje. Vem kan sörja eller lida när nuet har befriats, och utsträcker

sin trygghet och frid in i en stilla framtid fylld med glädje?

2. Fader, vi misstog oss i det förgångna, och väljer att använda nuet för att vara fria. Nu lämnar vi framtiden i Dina Händer, och lämnar våra

tidigare misstag bakom oss, säkra på att Du kommer att hålla Dina löften

nu och vägleda framtiden i deras heliga ljus.

Lämna ett svar