Dagens EKIMlektion 4 november

LEKTION 308

Detta ögonblick är den enda tid som finns.

1. Jag har föreställt mig tiden på ett sådant sätt att jag tillintetgör

mitt mål. Om jag bestämmer mig för att nå bortom tiden till tidlösheten,

måste jag ändra min varseblivning av vad tiden är till

för. Syftet med tiden kan inte vara att bevara det förgångna och

framtiden som ett. Det enda intervall under vilket jag kan räddas

från tiden är nu. För i detta ögonblick har förlåtelsen kommit för

att befria mig. Kristi födelse är nu, utan något förgånget eller

någon framtid. Han har kommit för att ge Sin välsignelse till

världen nu, och återställa den till tidlöshet och kärlek. Och kärleken

är allestädes närvarande, här och nu.

2. Tack för detta ögonblick, Fader. Det är nu som jag förlossas. Detta

ögonblick är den tidpunkt Du har bestämt för Din Sons befrielse, och för

världens frälsning i honom.

Lämna ett svar