Dagens EKIMlektion 26 september

LEKTION 269

Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.

1. Jag ber Dig välsigna mitt seende i dag. Det är det medel som Du har

valt skall bli vägen som visar mig mina misstag, och ser bortom dem.

Det är mig förunnat att finna en ny varseblivning genom den Vägledare

Du gav mig, och att genom Hans lektioner gå bortom varseblivningen

och återvända till sanningen. Jag ber om den illusion som går

bortom alla dem som jag har gjort. I dag väljer jag att se en förlåten

värld, i vilken alla visar mig Kristi ansikte, och lär mig att det jag ser

tillhör mig; att ingenting finns förutom Din helige Son.

2. I dag välsignas förvisso vårt seende. Vi delar ett sant seende när vi

ser Hans ansikte Vars Själv är vårt. Vi är ett på grund av Honom

Som är Guds Son; på grund av Honom Som är vår egen Identitet.

Lämna ett svar