Dagens EKIMlektion 3 mars

LEKTION 62

Förlåtelse är min funktion som världens ljus.

1. Det är din förlåtelse som kommer att föra mörkrets värld till

ljuset. Det är din förlåtelse som låter dig känna igen ljuset i vilket

du ser. Förlåtelsen är beviset på att du är världens ljus. Genom

din förlåtelse återvänder sanningen om dig själv till ditt minne.

Därför ligger din frälsning i din förlåtelse.

2. Illusionerna om dig själv och om världen är ett. Det är därför

all förlåtelse är en gåva till dig själv. Ditt mål är att komma underfund

med vem du är, eftersom du har förnekat din Identitet

genom att attackera skapelsen och dess Skapare. Nu håller du på

att lära dig hur du skall minnas sanningen. För denna attack

måste ersättas av förlåtelse, så att tankar om livet kan ersätta tankar

om döden.

3. Kom ihåg att i varje attack påkallar du din egen svaghet,

medan du däremot påkallar Kristi styrka i dig varje gång du förlåter.

Börjar du då inte förstå vad förlåtelsen kommer att göra för

dig? Den kommer att ta bort all känsla av svaghet, anspänning

och utmattning från ditt sinne. Den kommer att ta bort all rädsla

och skuld och smärta. Den kommer att återställa din medvetenhet

om den osårbarhet och makt som Gud gav till Sin Son.

4. Låt oss vara glada över att kunna börja och avsluta den här

dagen med att öva dagens tankegång, och använda den så ofta

som möjligt under dagen. Den kommer att bidra till att dagen

blir så lycklig för dig som Gud vill att du skall vara. Och den

kommer att hjälpa dem som finns runt omkring dig, liksom också

dem som tycks vara långt borta i tid och rum, att dela denna

lycka med dig.

5. Säg till dig själv i dag, så ofta du kan och om möjligt med

slutna ögon:

Förlåtelse är min funktion som världens ljus.

Jag vill fullgöra min funktion så att jag kan vara lycklig.

Ägna sedan en minut eller två åt att tänka på din funktion och

på den lycka och befrielse som den kommer att skänka dig. Låt

besläktade tankar få komma fritt, för ditt hjärta kommer att känna

igen dessa ord, och i ditt sinne finns medvetenheten om att de

är sanna. Om dina tankar börjar vandra, upprepa då tankegången

och lägg till:

Jag vill komma ihåg detta eftersom jag vill vara lycklig.

Lämna ett svar