Dagens EKIMlektion 17 november

Att läsa före lektion 321

11. Vad är skapelsen?

1. Skapelsen är summan av alla Guds Tankar, oändliga i antal och

överallt utan begränsning. Endast Kärleken skapar, och endast

likt Sig Själv. Det fanns aldrig någon tid när allt som Den skapade

inte existerade. Inte heller kommer det att finnas någon tid

när någonting som Den skapade lider förlust. För alltid och för

evigt är Guds Tankar exakt så som de var och så som de är, oförändrade

genom tiden och efter tidens slut.

2. Guds Tankar har givits all den makt som deras egen Skapare

har. För Han vill utöka Kärleken genom att utsträcka den. På så

sätt deltar Hans Son i skapelsen, och måste därför delta i makten

att skapa. Det som Gud vill skall vara ett för evigt, kommer fortfarande

att vara ett när tiden är över; och kommer inte att förändras

under tidens gång, utan förblir så som det var innan tanken

på tid tog sin början.

3. Skapelsen är motsatsen till alla illusioner, för skapelsen är

sanningen. Skapelsen är Guds helige Son, för i skapelsen är

Hans Vilja fullständig i varje aspekt och gör så att varje del innehåller

Helheten. Dess etthets okränkbarhet garanteras för evigt;

upprätthålls för evigt i Hans heliga Vilja, bortom all möjlighet att

skadas, separeras, vara ofullkomlig eller få någon fläck på sin

syndfrihet.

4. Vi är skapelsen; vi är Guds Söner. Vi tycks vara åtskilda och

omedvetna om vår eviga enhet med Honom. Bakom alla våra

tvivel, bortom alla våra rädslor finns det likväl fortfarande visshet.

För Kärleken finns kvar med alla Sina Tankar, och Dess

visshet är deras. Minnet av Gud finns i vårt heliga sinne som

känner sin etthet och sin enhet med sin Skapare. Låt vår funktion

vara att endast låta detta minne komma tillbaka, att endast

låta Guds Vilja ske på jorden, att endast återfå det sunda förnuftet,

och att endast vara så som Gud skapade oss

5. Vår Fader kallar på oss. Vi hör Hans Röst, och vi förlåter skapelsen

i dess Skapares Namn, Heligheten Själv, Vars helighet Hans

Egen skapelse delar; Vars helighet fortfarande är en del av oss.

Läs 11. Vad är skapelsen? först.

LEKTION 321

Fader, min frihet finns endast i Dig.

1. Jag har inte förstått vad som gjorde mig fri, inte heller vad min frihet är,

eller var jag skall söka för att finna den. Fader jag sökte förgäves tills

jag hörde Din Röst som visade mig vägen. Nu vill jag inte längre vägleda

mig själv. För jag har varken gjort eller förstått vägen till att finna

min frihet. Men jag har tillit till Dig. Du, Som skänkte mig min frihet

som Din helige Son, kommer inte gå förlorad för mig. Din Röst leder

mig, och vägen till Dig öppnar sig och blir till sist tydlig för mig. Fader,

min frihet finns endast i Dig. Fader, det är min vilja att återvända hem.

2. I dag svarar vi för världen som kommer att befrias tillsammans

med oss. Så glada vi är att finna vår frihet genom den säkra väg

som vår Fader har bestämt. Och så säker hela världens frälsning

är, när vi lär oss att vår frihet endast går att finna i Gud.

Lämna ett svar