Dagens EKIMlektion 16 Augusti

LEKTION 228

Gud har inte fördömt mig. Inte jag heller.

1. Min Fader känner min helighet. Skall jag förneka Hans kunskap

och tro på det som Hans kunskap gör omöjligt. Skall jag acceptera

det som sant som Han förkunnar är falskt? Eller skall jag ta

Hans Ord för det jag är, eftersom Han är min Skapare och Den

Som känner Sin Sons sanna tillstånd?

2. Fader, jag misstog mig i fråga om mig själv, eftersom jag inte förstod

Källan Som jag kom ifrån. Jag har inte lämnat den Källan för att gå in i

en kropp och för att dö. Min helighet förblir en del av mig, liksom jag är

del av Dig. Och mina misstag i fråga om mig själv är drömmar. Jag

låter dem försvinna i dag. Och jag är redo att ta emot endast Ditt Ord

för vad jag verkligen är.

Lämna ett svar