Dagens EKIMlektion 29 september

LEKTION 272

Hur kan illusioner tillfredsställa Guds Son?

1. Fader, sanningen tillhör mig. Mitt hem är upprättat i Himlen genom

Din Vilja och min. Kan drömmar göra mig nöjd? Kan illusioner

skänka mig lycka? Vad annat än minnet av Dig kan tillfredsställa Din

Son? Jag skall inte acceptera mindre än det som Du har givit mig. Jag

är omsluten av Din Kärlek, för evigt stilla, för evigt mild och för evigt

trygg. Guds Son måste vara som Du skapade honom.

2. I dag går vi förbi illusionerna. Och om vi hör frestelsen kalla på

oss och ber oss stanna och dröja kvar i en dröm, vänder vi oss

bort och frågar oss själva om vi, Guds Söner, skulle kunna vara

nöjda med drömmar, när Himlen kan väljas lika lätt som helvetet,

och kärleken med glädje kommer att ersätta all rädsla.

Lämna ett svar