Dagens EKIMlektion 15 februari

LEKTION 46

Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.

1. Gud förlåter inte eftersom Han aldrig har fördömt. Och det

måste finnas ett fördömande innan förlåtelse är nödvändig.

Förlåtelse är vad den här världen verkligen behöver, men detta

beror på att det är en värld av illusioner. De som förlåter befriar

således sig själva från illusioner, medan de som vägrar att ge

förlåtelse binder sig själva vid dem. På samma sätt som du endast

fördömer dig själv, förlåter du endast dig själv.

2. Men även om Gud inte förlåter är ändå Hans Kärlek grunden

för förlåtelsen. Rädsla fördömer och kärlek förlåter. Förlåtelsen

gör således det ogjort som rädslan har framkallat, och återför

sinnet till medvetenheten om Gud. Av den anledningen kan förlåtelse

i sanning kallas frälsning. Den är det medel genom vilket

illusionerna försvinner.

3. För dagens övningar behövs åtminstone tre övningsstunder på

fem hela minuter vardera, och så många korta som möjligt. Börja

de längre övningsstunderna med att som vanligt upprepa dagens

tankegång för dig själv. Slut dina ögon när du gör detta, och

ägna en minut eller två åt att söka i ditt sinne efter dem som du

inte har förlåtit. Det spelar ingen roll “hur mycket“ du inte har

förlåtit dem. Du har antingen förlåtit dem helt och hållet eller

inte alls.

4. Om du gör övningarna noggrant bör du inte ha någon svårighet

att finna ett antal personer som du inte har förlåtit. En säker

regel är att varje person som du inte tycker om är ett lämpligt

objekt. Nämn var och en vid namn och säg:

Gud är Kärleken i vilken jag förlåter dig [namn].

5. Syftet med den första delen av dagens övningsstunder är att göra

dig i stånd till att förlåta dig själv. Efter att du har tillämpat tankegången

på alla du kan komma på, säg till dig själv:

Gud är Kärleken i vilken jag förlåter mig själv.

Ägna sedan resten av övningsstunden åt att lägga till likartade

tankegångar som:

Gud är Kärleken med vilken jag älskar mig själv.

Gud är Kärleken i vilken jag är välsignad.

6. Tillämpningens form kan variera mycket, men den centrala

tankegången får inte förloras ur sikte. Du kan till exempel säga:

Jag kan inte vara skyldig eftersom jag är Guds Son.

Jag har redan blivit förlåten.

Ingen rädsla är möjlig i ett sinne som älskas av Gud.

Det finns inget behov av att attackera eftersom

kärleken har förlåtit mig.

Övningsstunden bör emellertid avslutas med en upprepning av

dagens tankegång så som den angavs i början.

7. De kortare övningsstunderna kan bestå av antingen en upprepning

av dagens tankegång i sin ursprungliga form eller i en

likartad form, vilket du nu föredrar. Se emellertid till att göra

flera specifika tillämpningar om det blir nödvändigt. Det kommer

att bli nödvändigt varje gång du under dagen blir medveten

om någon slags negativ reaktion mot någon, vare sig personen är

närvarande eller ej. Säg i så fall tyst till honom:

Gud är Kärleken i vilken jag förlåter dig.

Lämna ett svar