Dagens EKIMlektion 12 oktober

LEKTION 285

Min helighet lyser ljus och klar i dag.

1. I dag vaknar jag med glädje, och förväntar mig att endast Guds

lyckliga ting skall komma till mig. Jag ber endast dem att

komma, och förstår att min inbjudan kommer att besvaras av de

tankar till vilka den har sänts av mig. Och jag kommer endast att

be om glädjerika ting i det ögonblick jag accepterar min helighet.

För vad nytta skulle jag ha av smärta, vilket syfte skulle mitt

lidande fylla, och hur skulle sorg och förlust gagna mig om vansinnet

lämnar mig i dag, och jag accepterar min helighet i stället?

2. Fader, min helighet är Din. Låt mig glädjas i den, och genom förlåtelsen

återfå mitt sunda förnuft. Din Son är fortfarande som Du skapade

honom. Min helighet är del av mig, och också del av Dig. Och vad kan

ändra Heligheten Själv?

Lämna ett svar