Dagens EKIMlektion 14 September

LEKTION 257

Låt mig minnas vad mitt syfte är.

1. Om jag glömmer mitt mål kan jag inte vara annat än förvirrad,

osäker på vad jag är och därför i konflikt i mina handlingar.

Ingen kan tjäna motstridiga mål och tjäna dem bra. Inte heller

kan han fungera utan djup vånda och svår depression. Låt oss

därför vara fast beslutna att minnas vad vi vill i dag, så att vi kan

förena våra tankar och handlingar på ett meningsfullt sätt, och

endast uppnå det som Gud vill att vi skall göra den här dagen.

2. Fader, förlåtelsen är det medel Du har valt för vår frälsning. Låt oss i

dag inte glömma att vi inte kan ha någon annan vilja än Din. Och

därför måste vårt syfte också vara Ditt, om vi vill nå den frid som Du

vill att vi skall ha.

Lämna ett svar