Dagens EKIMlektion 4 mars

LEKTION 63

Världens ljus skänker frid till varje sinne

genom min förlåtelse.

1. Så helig du är som har makten att skänka frid till varje sinne! Så

välsignad du är som kan lära dig känna igen medlen för att låta

detta ske genom dig! Vilket syfte skulle du kunna ha som skulle

skänka dig större lycka?

2. Du är förvisso världens ljus med en sådan funktion. Guds Son

vänder sig till dig för sin förlossning. Du kan ge honom den, för

den tillhör dig. Acceptera inte något banalt syfte eller någon meningslös

önskan i dess ställe, för då kommer du att glömma din

funktion och lämna Guds Son i helvetet. Det är ingen fåfäng begäran

som riktas till dig. Du ombeds att acceptera frälsningen så

att den kan bli din och du kan ge den.

3. Eftersom vi inser hur viktig den här funktionen är, kommer vi

gärna att minnas den mycket ofta i dag. Vi kommer att börja

dagen med att erkänna den, och avsluta dagen med att medvetet

tänka på den. Och under hela dagen kommer vi att upprepa detta

så ofta vi kan:

Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.

Jag är det medel som Gud har bestämt för världens

frälsning.

4. Om du sluter ögonen kommer du förmodligen tycka att det är

lättare att låta besläktade tankar komma till dig under den minut

eller två som du bör ägna åt att tänka på detta. Men vänta inte

på en sådan möjlighet. Försitt inte något tillfälle att förstärka

dagens tankegång. Kom ihåg att Guds Son vänder sig till dig för

sin frälsning. Och vem om inte ditt Själv måste vara Hans Son?

Lämna ett svar