Dagens EKIMlektion 24 januari

LEKTION 24

Jag varseblir inte mitt eget bästa.

1. Inte i någon situation som uppstår förstår du vilket resultat som

skulle göra dig lycklig. Därför har du ingen vägledning i att

handla rätt, och ingen möjlighet att bedöma resultatet. Det du

gör bestäms av hur du varseblir situationen, och den varseblivningen

är felaktig. Det är således oundvikligt att du inte kommer

att främja ditt eget bästa. Likväl är detta ditt enda mål i varje

situation som varseblivs korrekt. Annars kommer du inte att

förstå vad ditt eget bästa är.

2. Om du insåg att du inte varseblir ditt eget bästa, skulle du

kunna lära dig vad det är. Men så länge som du är övertygad om

att du verkligen vet vad det är, kan du inte lära dig det. Tankegången

i dag är ett steg i riktning mot att öppna ditt sinne så att

inlärningen kan börja.

3. Dagens övningar kräver mycket mer ärlighet än vad du är van

vid att uppbringa. Ett fåtal objekt som ärligt och noggrant övervägs

under var och en av de fem övningar som du bör göra idag,

kommer att vara till större hjälp än en mer ytligt granskning av

ett större antal. Två minuter föreslås för var och en av de stunder

när du söker i ditt sinne efter det som övningarna handlar om.

4. Övningsstunderna bör inledas med en upprepning av dagens

tankegång, och sedan följas av att du med slutna ögon söker i ditt

sinne efter olösta situationer som just nu bekymrar dig. Tonvikten

bör ligga på att upptäcka vilket resultat du vill ha. Du kommer

snabbt att märka att du har ett antal mål i ditt sinne som del

av det önskade resultatet, och också att dessa mål finns på olika

nivåer och ofta står i konflikt med varandra.

5. När du tillämpar dagens tankegång, nämn då varje situation

som kommer för dig vid namn, och räkna sedan noggrant upp så

många mål som möjligt som du vill ha uppfyllda när situationen

är löst. Varje tillämpning bör ha ungefär följande form:

I situationen rörande ______ skulle jag vilja att ______

händer och att ______ händer,

och så vidare. Försök att behandla så många olika slags resultat

som ärligt kan komma för dig, även om några av dem inte före

faller vara direkt relaterade till situationen, eller ens vara inneboende

i den överhuvudtaget.

6. Om dessa övningar görs på rätt sätt kommer du snabbt att

märka att du ställer ett stort antal krav på situationen som inte

har någonting med den att göra. Du kommer också att märka att

många av dina mål motsäger varandra, att du inte har något enhetligt

resultat i sinnet, och att du måste uppleva besvikelse i

samband med vissa av dina mål, hur situationen än utvecklar sig.

7. Efter att ha gått igenom listan med så många önskade mål som

möjligt för varje olöst situation som dyker upp i ditt sinne, säg till

dig själv:

Jag varseblir inte mitt eget bästa i den här situationen,

och gå sedan vidare till nästa.

Lämna ett svar