Dagens EKIMlektion 7 maj

LEKTION 127

Det finns ingen annan kärlek än Guds.

1. Du tror kanske att det är möjligt att det finns olika slags kärlek.

Du tror kanske att det finns en slags kärlek för det här, en annan

för det där; ett sätt att älska den ene, ett annat sätt att älska den

andre. Kärleken är ett. Den har inga separata delar och inga

grader; inga olika slags kärlek eller nivåer, inga avvikelser och

inga åtskillnader. Den är lik sig själv, alltigenom oförändrad.

Den ändrar sig aldrig efter person eller omständighet. Den är

Guds Hjärta, och även Hans Sons.

2. Kärlekens mening är dold för den som tror att kärleken kan

förändras. Han ser inte att en kärlek som förändras måste vara

en omöjlighet. Och således tror han att han kan älska ibland, och

hata ibland. Han tror också att kärlek kan skänkas till någon, och

ändå förbli sig själv även om den undanhålls andra. Att tro detta

om kärleken är att inte förstå den. Om den kunde göra sådana

åtskillnader skulle den vara tvungen att döma mellan den rättfärdige

och syndaren, och varsebli Guds Son i separata delar.

3. Kärleken kan inte döma. Eftersom den själv är ett, ser den på

allt som ett. Dess mening ligger i ettheten. Och den måste dra

sig undan det sinne som tänker på den som partisk eller partiell.

Det finns ingen annan kärlek än Guds, och all kärlek är Hans.

Det finns ingen annan princip som styr där kärleken inte är.

Kärleken är en lag utan motsats. Dess helhet är den makt som

bevarar allt som ett, länken mellan Fadern och Sonen som gör att

De båda för evigt är detsamma.

4. Ingen kurs som syftar till att lära dig minnas vad du verkligen

är kan underlåta att betona att det aldrig kan vara någon skillnad

mellan det du verkligen är och det kärleken är. Kärlekens mening

är din mening, och delas av Gud Själv. För det du är, är det

Han är. Det finns ingen annan kärlek än Hans, och det Han är, är

allt som finns. Det finns ingenting som begränsar Honom, och

därför ingenting som begränsar dig.

5. Ingen lag som världen lyder under kan hjälpa dig att förstå

kärlekens mening. Det världen tror på gjordes för att dölja kärlekens

mening, och för att hålla den mörk och hemlig. Det finns

inte en enda princip som världen håller fast vid som inte gör våld

på sanningen i fråga om vad kärlek är, och också om vad du är.

6. Sök inte i världen för att finna ditt Själv. Kärleken går inte att

finna i mörker och död. Ändå är den fullkomligt tydlig för ögon

som ser och för öron som hör kärlekens Röst. I dag skall vi öva

oss i att befria ditt sinne från alla de lagar som du tror att du

måste lyda; från alla de begränsningar som styr ditt liv, och från

alla de förändringar som du tror är del av människans öde. I dag

tar vi det största enskilda steg som den här kursen uppmanar dig

till i dina försök att nå dess fastställda mål.

7. Om du i dag lyckas fånga den allra svagaste glimt av vad

kärlek innebär, har du tillryggalagt en sträcka som inte går att

mäta och sparat tid som inte går att räkna i år på vägen mot din

befrielse. Låt oss således tillsammans glädja oss åt att ge Gud en

smula tid i dag, och förstå att det inte finns något bättre sätt att

använda tiden på än detta.

8. Ägna femton minuter två gånger i dag åt att göra dig fri från

varje lag som du nu tror på. Öppna ditt sinne och vila. Den

värld som tycks hålla dig fången kan vem som helst göra sig fri

från som inte håller den kär. Dra tillbaka allt värde du har tillmätt

dess ynkliga erbjudanden och vettlösa gåvor, och låt Guds

gåva ersätta dem alla.

9. Kalla på din Fader, viss om att Hans Röst kommer att svara.

Han har Själv lovat detta. Och Han Själv kommer att lägga en

glimt av sanningen i ditt sinne var än du ger upp en falsk övertygelse,

en mörk illusion om din egen verklighet och om vad kärlek

innebär. Han kommer att lysa genom dina fåfänga tankar i dag,

och hjälpa dig att förstå kärlekens sanning. Med kärleksfull varsamhet

kommer Han att vara hos dig, när du tillåter Hans Röst

att lära ditt rena och öppna sinne kärlekens mening. Och Han

kommer att välsigna lektionen med Sin Kärlek.

10. I dag försvinner oräkneliga framtida år av väntan på frälsningen

inför tidlösheten i det du lär dig. Låt oss tacka i dag för

att vi besparas en framtid lik det förgångna. I dag lämnar vi det

förgångna bakom oss för att aldrig mer komma ihåg det. Och vi

lyfter våra ögon mot ett annorlunda nu, där en framtid öppnar

sig som är olik det förgångna i varje avseende.

11. Världen som nyss har fötts är i sin barndom. Och vi kommer

att se den växa i hälsa och styrka, för att sprida sin välsignelse

över alla som kommer för att lära sig förkasta den värld som de

trodde hade gjorts i hat för att vara kärlekens fiende. Nu befrias

de alla tillsammans med oss. Nu är de alla våra bröder i Guds

Kärlek.

12. Vi skall minnas dem hela dagen, eftersom vi inte kan lämna

någon del av oss utanför vår kärlek om vi vill känna vårt Själv.

Tänk åtminstone tre gånger varje timme på någon som gör resan

tillsammans med dig, och som kom för att lära sig det du måste

lära dig. Och när du kommer att tänka på honom, ge honom

detta budskap från ditt Själv:

Jag välsignar dig, broder, med Guds Kärlek som jag vill dela

med dig. För jag vill lära mig den glädjefulla lektionen att

det inte finns någon annan kärlek än Guds och din och min

och allas.

Lämna ett svar