Dagens EKIMlektion 31 januari

LEKTION 31

Jag är inte offer för den värld jag ser.

1. Dagens tankegång är inledningen till din befrielseförklaring.

Tankegången bör återigen tillämpas både på den värld du ser

utanför dig och den värld du ser inom dig. När vi tillämpar tankegången

kommer vi att använda oss av en övningsform som

kommer att tas i anspråk mer och mer, med vissa angivna förändringar.

I stort sett innehåller denna form två aspekter, en i

vilken du tillämpar tankegången mer koncentrerat, och en annan

som består av talrika tillämpningar av tankegången under hela

dagen.

2. Två längre övningsstunder av dagens tankegång är nödvändiga,

en på morgonen och en på kvällen. Tre till fem minuter

rekommenderas för varje. Se dig under den tiden långsamt omkring

medan du upprepar tankegången två eller tre gånger. Slut

sedan ögonen, och tillämpa samma tankegång på din inre värld.

Du kommer att rädda dig undan båda samtidigt, för den inre är

orsaken till den yttre.

3. Medan du utforskar din inre värld försöker du helt enkelt att

bli medveten om alla tankar som dyker upp i ditt sinne, begrundar

varje tanke ett ögonblick, och ersätter den sedan med nästa.

Försök att inte att upprätta någon slags hierarki mellan dem. Se

dem komma och gå så objektivt som möjligt. Uppehåll dig inte

vid någon särskild, utan försök att låta flödet strömma jämnt och

lugnt utan något speciellt engagemang från din sida. Medan du

sitter och stilla iakttar dina tankar, upprepa då dagens tankegång

för dig själv så ofta du har lust, men utan någon känsla av brådska.

4. Upprepa dessutom dagens tankegång så ofta som möjligt under

dagen. Påminn dig själv om att du avger en självständighetsförklaring

i din egen frihets namn. Och i din frihet ligger

världens frihet.

5. Tankegången i dag är också synnerligen användbar som svar

på varje form av frestelse som kan dyka upp. Den är ett tillkännagivande

av att du inte kommer att ge efter för den, och göra

dig själv till slav.

Lämna ett svar