Dagens EKIMlektion 6 februari

LEKTION 37

Min helighet välsignar världen.

1. Den här tankegången innehåller de första glimtarna av din sanna

funktion i världen, eller varför du är här. Ditt syfte är att se världen

genom din egen helighet. På så sätt välsignas du och världen

tillsammans. Ingen förlorar; ingenting tas ifrån någon; alla

vinner genom ditt heliga sanna seende. Den betyder slutet på

offer eftersom den erbjuder var och en hans fulla rätt. Och han

har rätt till allt, eftersom det är hans födslorätt som Guds Son.

2. Det finns inget annat sätt att ta bort tankegången på offer från

världens sätt att tänka. Varje annat sätt att se kommer oundvikligen

att kräva betalning av någon eller någonting. Resultatet

blir att den som varseblir förlorar. Inte heller kommer han att ha

någon aning om varför han förlorar. Likväl återupprättas hans

helighet i hans medvetenhet genom ditt sanna seende. Din helighet

välsignar honom genom att inte begära någonting av honom.

De som ser sig själva som hela ställer inga krav.

3. Din helighet är världens frälsning. Den låter dig lära världen

att den är ett med dig, inte genom att predika för den, inte genom

att tala om någonting för den, utan enbart genom din tysta insikt

att i din helighet välsignas alla ting tillsammans med dig.

4. Dagens fyra längre övningsstunder, av vilka varje övningsstund

bör omfatta tre till fem minuters övning, börjar med en

upprepning av dagens tankegång, följt av att du under ungefär

en minut ser dig omkring medan du tillämpar tankegången på

allt du ser:

Min helighet välsignar den här stolen.

Min helighet välsignar det där fönstret.

Min helighet välsignar den här kroppen.

Slut sedan ögonen och tillämpa tankegången på varje person du

kommer att tänka på, använd hans namn och säg:

Min helighet välsignar dig [namn].

5. Du kan fortsätta övningsstunden med slutna ögon; du kan öppna

ögonen igen och tillämpa dagens tankegång på din yttre värld

om du så vill; du kan växla mellan att tillämpa tankegången på

det du ser runt omkring dig och på dem som är i dina tankar;

eller du kan efter eget gottfinnande använda vilken kombination

som helst av dessa två tillämpningssätt. Övningsstunden bör

avslutas med en upprepning av tankegången med slutna ögon,

och därefter omedelbart följas av ytterligare en, med öppna ögon.

6. De kortare övningarna består av att upprepa tankegången så

ofta du kan. Det är till särskilt stor hjälp att tyst tillämpa den på

varje person du möter, och att säga hans namn när du gör det.

Det är nödvändigt att använda tankegången om någon tycks

framkalla en negativ reaktion hos dig. Erbjud honom omedelbart

din helighets välsignelse, så att du kan lära dig att bevara den i

din egen medvetenhet.

Lämna ett svar