Dagens EKIMlektion 1 december

LEKTION 335

Jag väljer att se min broders syndfrihet.

1. Förlåtelse är ett val. Jag ser aldrig min broder som han är, för det

är långt bortom varseblivningen. Det jag ser i honom är bara det

som jag önskar att se, eftersom det står för det som jag vill skall

vara sanningen. Det är endast på detta jag reagerar, hur mycket

jag än tycks tvingas av yttre händelser. Jag väljer att se det jag

vill se, och detta ser jag, och endast detta. Min broders syndfrihet

visar mig att jag vill se min egen. Och jag kommer att se den,

eftersom jag har valt att se min broder i dess heliga ljus.

2. Vad skulle kunna återställa minnet av Dig till mig förutom att se min

broders syndfrihet? Hans helighet påminner mig om att han skapades

som ett med mig, och lik mig själv. I honom finner jag mitt Själv, och i

Din Son finner jag också minnet av Dig.

Lämna ett svar