Dagens EKIMlektion 6 januari

LEKTION 6

Jag är upprörd därför att jag ser

någonting som inte finns.

1. Övningarna med den här tankegången är mycket lika de föregående.

Återigen är det nödvändigt att mycket specifikt namnge

både formen av upprördhet (vrede, rädsla, oro, depression och så

vidare) och källan som den varseblivs, för varje tillämpning av

tankegången.

Till exempel:

Jag är arg på ______ därför att jag ser någonting som

inte finns.

Jag är orolig för ______ därför att jag ser någonting som

inte finns.

2. Dagens tankegång är nyttig att tillämpa på allt som tycks göra

dig upprörd, och kan med fördel användas hela dagen i detta

syfte.

Men de tre eller fyra övningsstunder som är nödvändiga

bör föregås på samma sätt som tidigare av ungefär en minuts

sökande i ditt sinne, och sedan tillämpas tankegången på varje

tanke som upptäcks under detta sökande och som gör dig upprörd.

3. Om du motsätter dig att tillämpa tankegången på vissa upprörande

tankar mer än på andra, påminn då dig själv återigen om

de båda varningar som gavs i den föregående lektionen:

Det finns inga små upprördheter.

De är alla lika störande för min sinnesfrid.

Och:

Jag kan inte hålla fast vid den här formen av upprördhet och

släppa de andra.

Med tanke på syftet med de här övningarna

kommer jag därför att betrakta dem alla som densamma.

Lämna ett svar