Dagens EKIMlektion 12 maj

LEKTION 132

Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.

1. Vad håller världen i bojor om inte dina övertygelser? Och vad

kan rädda världen förutom ditt Själv? Övertygelser är förvisso

starka. Tankarna du har är mäktiga, och illusionernas verkningar

är lika starka som sanningens. En galning tror att den

värld han ser är verklig, och betvivlar den inte. Inte heller kan

han övertygas genom att ifrågasätta sina tankars verkan. Det är

endast när deras källa ifrågasätts som hoppet om frihet når honom

till sist.

2. Ändå uppnås frälsningen lätt, för det står var och en fritt att

ändra sitt sinne, och alla hans tankar ändras med det. Nu är

källan till tankarna en annan, därför att ändra sitt sinne innebär

att du har ändrat källan till alla de tankar du tänker eller någonsin

tänkte eller ännu kommer att tänka. Du frigör det förgångna

från det du tidigare tänkte. Du frigör framtiden från alla gamla

tankar på att söka efter det du inte vill finna.

3. Nuet är nu den enda tid som finns kvar. Här i nuet befrias

världen. För när du låter det förgångna lyftas bort och befriar

framtiden från dina gamla rädslor, finner du räddning och ger

den till världen. Du har förslavat världen med alla dina rädslor,

dina tvivel och ditt elände, din smärta och dina tårar, och alla

dina sorger tynger den, och håller världen fången vid dina övertygelser.

Döden hemsöker den överallt eftersom du har de bittra

tankarna på döden i ditt sinne.

4. Världen i sig är ingenting. Ditt sinne måste ge den mening.

Och det du ser i den är dina önskningar, utagerade så att du kan

se på dem och tro att de är verkliga. Du kanske tror att du inte

gjorde världen, utan motvilligt kom till det som redan var gjort

och som knappast väntade på att dina tankar skulle ge det någon

mening. Men sanningen är att du fann exakt det som du letade

efter när du kom.

5. Det finns ingen värld åtskild från det du önskar, och i detta

ligger din slutliga befrielse. Ändra bara ditt sinne om vad du vill

se, och hela världen måste ändras i enlighet därmed. Tankar

lämnar inte sin källa. Detta centrala tema omtalas ofta i textboken,

och måste läggas på minnet om du skall förstå dagens lektion.

Det är inte stolthet som säger dig att du har gjort den värld

du ser, och att den ändras när du ändrar ditt sinne.

6. Men det är stolthet som hävdar att du har kommit in i en värld

helt åtskild från dig, oemottaglig för det du tänker och helt oberoende

av det du råkar tycka att den är. Det finns ingen värld!

Detta är den centrala tanke som kursen försöker lära ut. Inte alla

är redo att acceptera den, och var och en måste gå så långt som

han kan låta sig ledas på vägen till sanningen. Han kommer att

återvända och gå ännu längre, eller kanske dra sig tillbaka en

stund och sedan återvända igen.

7. Men helandet är den gåva som ges till dem som är beredda att

lära sig att det inte finns någon värld, och kan acceptera den lektionen

nu. Deras beredvillighet kommer att ge dem lektionen i

en form som de kan förstå och känna igen. Några ser den plötsligt

i dödsögonblicket, och stiger upp för att lära ut den. Andra

finner den i upplevelser som inte är av denna världen, vilket visar

dem att världen inte existerar eftersom det som de ser måste

vara sanningen, och ändå står det klart i strid med världen.

8. Och några kommer att finna den i den här kursen, och i de

övningar vi gör i dag. Dagens tankegång är sann eftersom världen

inte existerar. Och om den faktiskt är din egen inbillning

kan du lösa den från allt som du någonsin trodde att den var genom

att endast ändra alla de tankar som gav den dessa skenbilder.

De sjuka blir helade när du släpper alla tankar på sjukdom,

och de döda står upp när du låter tankar om livet ersätta alla tankar

du någonsin haft om döden.

9. En lektion som har repeterats en gång tidigare måste nu åter

betonas, för den innehåller den fasta grunden för dagens tankegång.

Du är som Gud skapade dig. Det finns ingen plats där du

kan lida, och ingen tid som kan föra med sig någon förändring i

ditt eviga tillstånd. Hur kan en värld av tid och rum existera, om

du förblir som Gud skapade dig?

10. Vad är lektionen i dag om inte ett annat sätt att säga att världens

frälsning är att känna ditt Själv? Att befria världen från

varje slags smärta är endast att ändra ditt sinne om dig själv. Det

finns ingen värld skild från dina tankar eftersom tankar inte lämnar

sin källa, och du upprätthåller världen i ditt sinne som tanke.

11. Men om du är som Gud skapade dig kan du inte tänka åtskild

från Honom, inte heller göra det som inte delar Hans tidlöshet

och Kärlek. Är dessa inneboende i den värld du nu ser? Skapar

den som Han? Om den inte gör det är den inte verklig, och kan

inte finnas överhuvudtaget. Om du är verklig är världen du ser

falsk, för Guds skapelse är olik världen på alla sätt. Och eftersom

det var genom Hans Tanke som du skapades, så är det dina tankar

som gjorde den och som måste befria den, så att du kan känna

de Tankar du delar med Gud.

12. Befria världen! Dina verkliga skapelser väntar på denna

befrielse för att ge dig faderskapet, inte till illusioner, utan likt

Gud i sanning. Gud delar Sitt Faderskap med dig som är Hans

Son, för Han gör ingen skillnad på det som Han Själv är och det

som fortsätter att vara Han Själv. Det Han skapar är inte åtskilt

från Honom, och det finns ingenstans där Fadern slutar och Sonen

börjar som någonting åtskilt från Honom.

13. Det finns ingen värld eftersom den är en tanke åtskild från

Gud, och gjord för att separera Fadern och Sonen, och för att

bryta loss en del av Gud Själv och på så sätt förstöra Hans Helhet.

Kan en värld som kommer från denna tanke vara verklig?

Kan den finnas någonstans? Förneka illusioner, men acceptera

sanningen. Förneka att du är en skugga som för ett kort ögonblick

lagts över en döende värld. Befria ditt sinne, och du kommer

att se en befriad värld.

14. I dag är vårt syfte att befria världen från alla de fåfänga tankar

vi någonsin haft om den och om alla levande ting vi ser i den. De

kan inte finnas där. Lika lite som vi. För vi finns i det hem som

vår Fader ställt i ordning åt oss, tillsammans med dem. Och vi

som är som Han skapade oss vill den här dagen lösa världen från

varenda en av våra illusioner, så att vi kan vara fria.

15. Börja de femton minuter långa övningarna som vi gör två

gånger i dag med detta:

Jag som förblir som Gud skapade mig vill lösa världen från

allt som jag trodde den var. För jag är verklig eftersom världen

inte är det, och jag vill känna min egen verklighet.

Vila sedan bara, uppmärksam men utan anspänning, och låt ditt

sinne i stillhet ändras så att världen befrias tillsammans med dig.

16. Du behöver inte förstå, att när du sänder ut dessa tankar för att

välsigna världen, kommer helandet till många bröder över hela

världen, såväl som till dem som du ser i din närhet. Men du

kommer att förnimma din egen befrielse, även om du kanske

ännu inte till fullo förstår att du aldrig skulle kunna befrias

ensam.

17. Öka under dagen den frihet som genom dina tankar sänds till

hela världen, och säg närhelst du frestas att förneka makten i

denna enkla ändring av ditt sinne:

Jag löser världen från allt som jag trodde att den var, och

väljer min egen verklighet i stället.

Lämna ett svar