Dagens EKIMlektion 24 december

LEKTION 358

Inget rop på Gud kan undgå att höras, inte heller

lämnas obesvarat. Och detta kan jag vara säker på;

Hans svar är det enda svar jag verkligen vill ha.

1. Du Som minns vad jag verkligen är, endast Du kommer ihåg vad jag

verkligen vill ha. Du talar för Gud, och därför talar Du för mig. Och

det som Du ger mig kommer från Gud Själv. Din Röst, min Fader, är

således också min, och allt jag vill ha är det som Du erbjuder mig, i just

den form som Du väljer att det skall vara mitt. Låt mig minnas allt

som jag inte vet, och låt min röst vara stilla medan jag minns. Men låt

mig inte glömma Din Kärlek och omsorg, och alltid bevara Ditt löfte till

Din Son i min medvetenhet. Låt mig inte glömma att mitt själv är

ingenting, men mitt Själv är allt.

Lämna ett svar