Dagens EKIMlektion 26 april

LEKTION 116

Att repetera morgon och kväll:

1. (101) Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.

Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig. Och jag

kan lida bara om jag tror att det finns en annan vilja än

Hans.

2. (102) Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.

Jag delar det min Fader vill för mig, Hans Son. Det Han har

givit mig är allt jag vill ha. Det Han har givit mig är allt

som finns.

3. Varje hel timme:

Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.

Varje halv timme:

Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.

Lämna ett svar